Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na obor KKOV 79-41-K/81 Gymnázium osmileté Výsledky přijímacího řízení na obor KKOV 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté všeobecné i informační technologie Výsledky přijímacího řízení na obor KKOV 79-42-K/41 Gymnázium – sportovní příprava

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na základě nového rozhodnutí.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, může vyjádřit svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy