10:00 - 11:00 hod.: někteří žáci SG uvolněni na natáčení propagačního videa pro Město Vimperk na Vodníku; seznam žáků na Nástěnce

Třída 3.G: v rámci DEJ - návštěva výstavy v městské knihovně ve Vimperku "Československé legie za 1. sv. války" (Kr)

Úklid dočasných kmenových učeben: třída 3.G - 47 D, třída 1.A - 13 A, třída 3.A - 29 A; zodpovídají TU

Suplování:   Pátek 26.5.2017 (lichý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Heřta Jan (SC)

 

-

-

-

-

-

           

Frnochová Dana (LEK)

 

-

-

-

               

Tláskalová Jana (PřMK)

-

-

-

-

Da

-

-

         

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

53C

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

         

56C

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

           

58C

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

             

61C

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Daněk Tomáš

4.hod

supl. (Tlá PřMK)

CJL

1.G

(77B)

dozor

Doubková Iva

1.hod

změna

MAT

1.A

(13A)

 
 

4.hod

změna

MAT

3.G

(47D)

 

Filip Luděk

3.hod

změna

ZEM

3.G

(47D)

 

Hajník Roman

2.hod

změna

CJL

3.A

(29A)

 

Harantová Dagmar

2.hod

změna

CHE

3.G

(47D)

 

Havlíčková Martina

1.hod

změna

BIO

3.A

(29A)

 
 

3.hod

změna

BIO

1.A

(13A)

 

Heřtová Pavla

2.hod

změna

CJL

1.A

(13A)

 

Jedličková Eva

0.hod

změna

Cvm

3.A (Cvm)+

(29A)

 

Kovářová Jitka

1.hod

změna

BIO

3.G

(47D)

 
 

3.hod

změna

CHE

3.A

(29A)

 

Krišková Jana

5.hod

změna

DEJ

3.G

(mim)

 

Nová Hana

4.hod

změna

ANJ

7.G (ANJ1)+

(29A)

 

Zámečníková Zdeňka

4.hod

změna

NEJ

1.A

(13A)

 

Žižková Jarmila

6.hod

změna

NEJ

6.G

(77B)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

MAT

 

(13A)

změna

Doubková Iva

 
 

2.hod

CJL

 

(13A)

změna

Heřtová Pavla

 
 

3.hod

BIO

 

(13A)

změna

Havlíčková Martina

 
 

4.hod

NEJ

 

(13A)

změna

Zámečníková Zdeňka

 

1.G

4.hod

CJL

 

(77B)

supluje

Daněk Tomáš

(Tlá)

3.A

0.hod

Cvm

Cvm

(29A)

změna

Jedličková Eva

 
 

1.hod

BIO

 

(29A)

změna

Havlíčková Martina

 
 

2.hod

CJL

 

(29A)

změna

Hajník Roman

 
 

3.hod

CHE

 

(29A)

změna

Kovářová Jitka

 
 

4.hod

ANJ

ANJ1

(29A)

změna

Nová Hana

 

3.G

1.hod

BIO

 

(47D)

změna

Kovářová Jitka

 
 

2.hod

CHE

 

(47D)

změna

Harantová Dagmar

 
 

3.hod

ZEM

 

(47D)

změna

Filip Luděk

 
 

4.hod

MAT

 

(47D)

změna

Doubková Iva

 
 

5.hod

DEJ

 

(mim)

změna

Krišková Jana

 

6.G

6.hod

NEJ

 

(77B)

změna

Žižková Jarmila

 

7.G

0.hod

Cvm

Cvm

(29A)

změna

Jedličková Eva

 
 

4.hod

ANJ

ANJ1

(29A)

změna

Nová Hana

 

 

 

Odpadají konzultace H. Nové ve třídě 1.A a 3.A

Třídy 1.A, 3.A a 3.G se vracejí do svých kmenových tříd

Suplování ANJ za H. Novou: hodiny povede Teal, kolegyně jen dozor + zápis do třídní knihy (Ha, Ži, Fr)

Suplování:   Pondělí 29.5.2017 (sudý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Heřta Jan (Dov)

           

-

-

-

-

-

-

Nová Hana (PřMK)

-

..

-

Ha

Ži

Fr

-

..

-

-

-

-

Samcová Helena (LEKd)

     

-

Ch

-

-

         

Tomášková Miroslava (LEK)

 

..

..

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Daněk Tomáš

3.hod

výměna <<

FYZ

4.G

(87B)

z 1.6. 2.hod

Frnochová Dana

5.hod

supl. (No PřMK)

ANJ

5.G (ANJ2)+

(53C)

dozor

Harantová Dagmar

3.hod

supl. (No PřMK)

ANJ

1.G (ANJ1)

(77B)

dozor

Heřtová Pavla

1.hod

přesun <<

DEJ

6.G

(49D)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

DEJ

6.G

 

na 1.hod

Huříková Vendulka

3.hod

výměna >>

OBV

4.G

 

na 1.6. 2.hod

Chrstošová Anna

4.hod

supl. (Sm LEKd)

IKT

4.G

(41D)

za odpadlou

Žižková Jarmila

4.hod

supl. (No PřMK)

ANJ

7.G (ANJ1)+

(58C)

dozor

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

ANJ

ANJ2

(53C)

supluje

Frnochová Dana

(No)

1.G

3.hod

ANJ

ANJ1

(77B)

supluje

Harantová Dagmar

(No)

3.A

4.hod

ANJ

ANJ1

(58C)

supluje

Žižková Jarmila

(No)

4.G

3.hod

FYZ

 

(87B)

výměna <<

Daněk Tomáš

z 1.6. (Čt) 2.hod

 

3.hod

OBV

   

výměna >>

 

na 1.6. (Čt) 2.hod

 

4.hod

IKT

 

(41D)

supluje

Chrstošová Anna

(Sm)

5.G

5.hod

ANJ

ANJ2

(53C)

supluje

Frnochová Dana

(No)

6.G

1.hod

DEJ

 

(49D)

přesun <<

Heřtová Pavla

z 7.hod

 

1.hod

ANJ

   

odpadá

 

(No)

 

7.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 1.hod

7.G

4.hod

ANJ

ANJ1

(58C)

supluje

Žižková Jarmila

(No)

 

 

Odpadají konzultace H. Nové ve třídě 6.G

Třída 7.G:
1. vyučovací hodina MAT - přesun ze středy 7. 6. 2017 (Do)
TEV chlapci 7.G: přesun výuky na středu 31. 5. 2017 - 0. a 1. vyučovací hodina společně se skupinou TEV chlapci 6.G, 2.A, 3.A v TEL 2 (Fi)

Třída 1.G: 4. a 5. vyučovací hodina - výukový program NPŠ "Vodní svět pod mikroskopem" (Jd)

Suplování ANJ za H. Novou: hodiny povede Teal, kolegové jen dozor + zápis do třídní knihy (Tlá, Da, Zá)

Dozor v budově D za H. Novou (No, Fi): P. Heřtová
Dozor v budově A za J. Tláskalovou od 11:15 hod.: R. Hajník

Suplování:   Úterý 30.5.2017 (sudý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nová Hana (PřMK)

-

Tlá

-

Da

-

..

Za

-

-

-

-

-

Tláskalová Jana (ZAKV)

         

-

..

..

-

-

-

-

Tomášková Miroslava (LEK)

     

..

-

..

-

-

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Daněk Tomáš

3.hod

supl. (No PřMK)

ANJ

5.G (ANJ2)+

(53C)

dozor

Doubková Iva

1.hod

přesun >>

MAT

1.A

 

na 2.6. 5.hod

Frnochová Dana

1.hod

přesun <<

PEK

1.A (V)

(01D)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

PEK

1.A (V)

 

na 1.hod

Havlíčková Martina

3.hod

výměna >>

BIO

4.G

 

na 1.6. 1.hod

Huříková Vendulka

7.hod

přesun <<

TEV

3.G

(tel1)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

TEV

3.G

 

na 7.hod

Chrstošová Anna

1.hod

výměna <<

IKT

6.G

(41D)

z 3.hod

 

3.hod

výměna <<

IKT

4.G

(41D)

z 1.6. 1.hod

 

3.hod

výměna >>

IKT

6.G

 

na 1.hod

Jedličková Eva

4.hod

navíc

BIO

1.G

(mim)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

MAT

6.G

 

zrušeno

 

5.hod

změna

BIO

1.G

(mim)

 

Kovářová Jitka

1.hod

výměna >>

BIO

6.G

 

na 3.hod

 

3.hod

výměna <<

BIO

6.G

(49D)

z 1.hod

Sobčiaková Lenka

4.hod

přesun <<

ZEM

6.G

(49D)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

ZEM

6.G

 

na 4.hod

Tláskalová Jana

1.hod

supl. (No PřMK)

ANJ

1.G (ANJ1)

(77B)

dozor

Vančura Milan

4.hod

odpadá

FYZ

1.G

 

zrušeno

Zámečníková Zdeňka

6.hod

supl. (No PřMK)

ANJ

6.G

(49D)

dozor

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

PEK

V

(01D)

přesun <<

Frnochová Dana

z 9.hod

 

1.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 2.6. (Pá) 5.hod

 

3.hod

ANJ

ANJ2

(53C)

supluje

Daněk Tomáš

(No)

 

9.hod

PEK

V

 

přesun >>

 

na 1.hod

1.G

1.hod

ANJ

ANJ1

(77B)

supluje

Tláskalová Jana

(No)

 

4.hod

BIO

 

(mim)

navíc

Jedličková Eva

 
 

4.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Vč)

 

5.hod

BIO

 

(mim)

změna

Jedličková Eva

 
 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Tlá)

3.G

7.hod

TEV

 

(tel1)

přesun <<

Huříková Vendulka

z 8.hod

 

7.hod

HUV

   

odpadá

 

(Tlá)

 

8.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 7.hod

4.G

3.hod

IKT

 

(41D)

výměna <<

Chrstošová Anna

z 1.6. (Čt) 1.hod

 

3.hod

BIO

   

výměna >>

 

na 1.6. (Čt) 1.hod

5.G

3.hod

ANJ

ANJ2

(53C)

supluje

Daněk Tomáš

(No)

6.G

1.hod

IKT

 

(41D)

výměna <<

Chrstošová Anna

z 3.hod

 

1.hod

BIO

   

výměna >>

 

na 3.hod

 

3.hod

BIO

 

(49D)

výměna <<

Kovářová Jitka

z 1.hod

 

3.hod

IKT

   

výměna >>

 

na 1.hod

 

4.hod

ZEM

 

(49D)

přesun <<

Sobčiaková Lenka

z 8.hod

 

4.hod

MAT

   

odpadá

 

(Jd)

 

6.hod

ANJ

 

(49D)

supluje

Zámečníková Zdeňka

(No)

 

8.hod

ZEM

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři