Soutěž Národní park ve školních lavicích na Kvildě - seznam pomocníků na Nástěnce, odjezd od školy v 7:30 hod.

Suplování:   Čtvrtek 24.5.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4.A

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

   

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Heřta Jan (SC)

           

-

-

-

-

-

-

Lehečková Vladislava (MZ)

                 

-

   

Filip Luděk (MZ)

       

-

     

..

..

   

Hajník Roman (MZ)

 

Za

-

Do

-

To

-

-

-

-

 

Havlíčková Martina (MZ)

                 

-

   

Huříková Vendulka (MZ)

     

-

               

Kovářová Jitka (MZ)

                 

-

   

Krišková Jana (MZ)

                 

-

   

Nová Hana (MZ)

   

..

To

     

-

-

     

Sobčiaková Lenka (MZ)

 

-

..

..

-

Jd

-

-

-

-

 

Tláskalová Jana (MZ)

 

Kv

Ch

     

..

-

       

Zámečníková Zdeňka (MZ)

   

..

 

-

   

-

-

     

Žižková Jarmila (MZ)

   

..

..

   

-

-

     

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

58C

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

Změny v rozvrzích učitelů:

Heřta Jan

4.hod

změna

FYZ

2.A

(14A)

 

Staňková Irena

2.hod

navíc

ZSV

2.A

(14A)

přespočetná hod.

Doubková Iva

1.hod

změna

MAT

2.A

(14A)

 
 

3.hod

změna

MAT

3.G

(27A)

 
 

4.hod

supl. (Hj MZ)

MAT

6.G

(28A)

za odpadlou

 

5.hod

změna

MAT

4.G

(23A)

 

Filip Luděk

0.hod

odpadá

Tsp

4.A (Tsp)

 

maturitní zkouška

 

1.hod

odpadá

Tsp

4.A (Tsp)

 

maturitní zkouška

Harantová Dagmar

0.hod

odpadá

Pvc

4.A (Pvc)+

 

maturitní zkouška

 

3.hod

přesun <<

CHE

7.G

(29A)

z 8.hod

 

4.hod

změna

CHE

4.G

(23A)

 
 

8.hod

přesun >>

CHE

7.G

 

na 3.hod

Havlíčková Martina

2.hod

supl. (Hj MZ)

BIO

3.A

(92B)

za odpadlou

 

3.hod

změna

BIO

2.A

(14A)

 
 

5.hod

supl. (So MZ)

BIO

1.G

(77B)

za odpadlou

Huříková Vendulka

2.hod

změna

OBV

4.G

(23A)

 
 

8.hod

odpadá

TEV

4.A (Dív)+

 

maturitní zkouška

 

9.hod

odpadá

TEV

4.A (Dív)+

 

maturitní zkouška

Chrstošová Anna

2.hod

supl. (Tlá MZ)

IKT

3.G

(25A)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

IKT

4.A (IKT1)+

 

maturitní zkouška

 

4.hod

odpadá

IKT

4.A (IKT1)+

 

maturitní zkouška

Jedličková Eva

5.hod

změna

MAT

7.G

(29A)

 
 

6.hod

supl. (So MZ)

MAT

2.G

(25A)

za odpadlou

Kovářová Jitka

1.hod

supl. (Tlá MZ)

CHE

2.G

(13A)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

Pvc

4.A (Pvc)+

 

maturitní zkouška

 

2.hod

změna

BIO

7.G

(29A)

 
 

3.hod

změna

BIO

4.G

(23A)

 
 

5.hod

změna

CHE

2.A

(14A)

 

Krišková Jana

7.hod

změna

DEJ

4.G

(23A)

 
 

8.hod

změna

DEJ

2.A

(14A)

 

Nová Hana

1.hod

změna

ANJ

7.G

(29A)

 
 

4.hod

změna

CJL

7.G

(29A)

 

Tomášková Miroslava

3.hod

spojeno (No MZ)

ANJ

2.G (ANJ1)

(13A)

 
 

6.hod

supl. (Hj MZ)

ANJ

1.G

(77B)

za odpadlou

Vančura Milan

3.hod

odpadá

IKT

4.A (IKT2)

 

maturitní zkouška

 

4.hod

supl. (Ži MZ)

FYZ

3.G

(09A)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

IKT

4.A (IKT2)

 

maturitní zkouška

 

6.hod

změna

FYZ

7.G

(29A)

 
 

7.hod

odpadá

FYZ

4.A

 

maturitní zkouška

Zámečníková Zdeňka

1.hod

supl. (Hj MZ)

CJL

4.G

(23A)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

NEJ

4.A (NEJ1)+

 

maturitní zkouška

 

6.hod

změna

CJL

2.A

(14A)

 

Žižková Jarmila

1.hod

změna

NEJ

5.G

(87B)

 
 

5.hod

odpadá

NEJ

4.A (NEJ2)

 

maturitní zkouška

Změny v rozvrzích tříd:

1.G

5.hod

BIO

 

(77B)

supluje

Havlíčková Martina

(So)

 

6.hod

ANJ

 

(77B)

supluje

Tomášková Miroslava

(Hj)

2.A

1.hod

MAT

 

(14A)

změna

Doubková Iva

 
 

2.hod

ZSV

 

(14A)

navíc

Staňková Irena

 
 

2.hod

NEJ

NEJ1

 

odpadá

 

(Za)

 

2.hod

NEJ

NEJ2

 

odpadá

 

(Ži)

 

3.hod

BIO

 

(14A)

změna

Havlíčková Martina

 
 

4.hod

FYZ

 

(14A)

změna

Heřta Jan

 
 

5.hod

CHE

 

(14A)

změna

Kovářová Jitka

 
 

6.hod

CJL

 

(14A)

změna

Zámečníková Zdeňka

 
 

8.hod

DEJ

 

(14A)

změna

Krišková Jana

 

2.G

1.hod

CHE

 

(13A)

supluje

Kovářová Jitka

(Tlá)

 

3.hod

ANJ

ANJ1

(13A)

spojí

Tomášková Miroslava

(No)

 

6.hod

MAT

 

(25A)

supluje

Jedličková Eva

(So)

3.A

2.hod

BIO

 

(92B)

supluje

Havlíčková Martina

(Hj)

 

8.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Fi)

 

9.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Fi)

3.G

2.hod

IKT

 

(25A)

supluje

Chrstošová Anna

(Tlá)

 

3.hod

MAT

 

(27A)

změna

Doubková Iva

 
 

4.hod

FYZ

 

(09A)

supluje

Vančura Milan

(Ži)

4.G

1.hod

CJL

 

(23A)

supluje

Zámečníková Zdeňka

(Hj)

 

2.hod

OBV

 

(23A)

změna

Huříková Vendulka

 
 

3.hod

BIO

 

(23A)

změna

Kovářová Jitka

 
 

4.hod

CHE

 

(23A)

změna

Harantová Dagmar

 
 

5.hod

MAT

 

(23A)

změna

Doubková Iva

 
 

7.hod

DEJ

 

(23A)

změna

Krišková Jana

 

5.G

1.hod

NEJ

 

(87B)

změna

Žižková Jarmila

 

6.G

4.hod

MAT

 

(28A)

supluje

Doubková Iva

(Hj)

7.G

1.hod

ANJ

 

(29A)

změna

Nová Hana

 
 

2.hod

BIO

 

(29A)

změna

Kovářová Jitka

 
 

3.hod

CHE

 

(29A)

přesun <<

Harantová Dagmar

z 8.hod

 

3.hod

ZEM

   

odpadá

 

(So)

 

4.hod

CJL

 

(29A)

změna

Nová Hana

 
 

5.hod

MAT

 

(29A)

změna

Jedličková Eva

 
 

6.hod

FYZ

 

(29A)

změna

Vančura Milan

 
 

8.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

 

Úklid dočasných kmenových učeben: třída 2.A - 14 A, třída 7.G - 29 A, zodpovídají TU. Třída 4.G zůstává do konce školního roku v učebně 23 A.

Suplování:   Pátek 25.5.2018 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2.G

 

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

     

4.A

 

ukvy

ukvy

ukvy

ukvy

ukvy

ukvy

         

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Havlíčková Martina (DOZ)

-

..

Hj

..

Kv

-

-

-

-

     

Jedličková Eva (DOZ)

-

..

..

..

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Doubková Iva

1.hod

změna

MAT

4.G

(23A)

 
 

4.hod

změna

MAT

2.A

(14A)

 

Filip Luděk

5.hod

změna

ZEM

4.G

(23A)

 

Hajník Roman

2.hod

supl. (Hč DOZ)

CJL

1.G

(77B)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

CJL

4.A

 

ukončení výuky

 

4.hod

změna

NEJ

4.G

(23A)

 

Chrstošová Anna

4.hod

odpadá

IKT

2.G

 

Exkurze

Kovářová Jitka

1.hod

odpadá

CHE

2.G

 

Exkurze

 

4.hod

supl. (Hč DOZ)

CHE

3.A

(92B)

za odpadlou

 

6.hod

změna

BIO

7.G

(29A)

 

Krišková Jana

5.hod

odpadá

DEJ

2.G

 

Exkurze

Nová Hana

3.hod

změna

ANJ

6.G (ANJ2)+

(14A)

 
 

4.hod

odpadá

SAJ

4.A (SAJ2)+

 

ukončení výuky

 

5.hod

změna

ANJ

7.G

(29A)

 

Sobčiaková Lenka

4.hod

změna

ZEM

7.G

(29A)

 
 

5.hod

odpadá

Sez

4.A (Sez)+

 

ukončení výuky

 

6.hod

odpadá

Sez

4.A (Sez)+

 

ukončení výuky

Tláskalová Jana

3.hod

odpadá

CJL

2.G

 

Exkurze

Tomášková Miroslava

4.hod

odpadá

SAJ

4.A (SAJ1)

 

ukončení výuky

Zámečníková Zdeňka

2.hod

změna

CJL

4.G

(23A)

 

Žižková Jarmila

4.hod

odpadá

SNJ

4.A (SNJ)+

 

ukončení výuky

 

5.hod

změna

NEJ

3.G

(61C)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.G

2.hod

CJL

 

(77B)

supluje

Hajník Roman

(Hč)

2.A

3.hod

ANJ

ANJ2

(14A)

změna

Nová Hana

 
 

4.hod

MAT

 

(14A)

změna

Doubková Iva

 

3.A

4.hod

CHE

 

(92B)

supluje

Kovářová Jitka

(Hč)

3.G

5.hod

NEJ

 

(61C)

změna

Žižková Jarmila

 

4.G

1.hod

MAT

 

(23A)

změna

Doubková Iva

 
 

2.hod

CJL

 

(23A)

změna

Zámečníková Zdeňka

 
 

4.hod

NEJ

 

(23A)

změna

Hajník Roman

 
 

5.hod

ZEM

 

(23A)

změna

Filip Luděk

 

6.G

3.hod

ANJ

ANJ2

(14A)

změna

Nová Hana

 

7.G

4.hod

ZEM

 

(29A)

změna

Sobčiaková Lenka

 
 

5.hod

ANJ

 

(29A)

změna

Nová Hana

 
 

6.hod

BIO

 

(29A)

změna

Kovářová Jitka

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři