Aktuality

1. 7. - 3. 9. Prázdniny

Úřední hodiny o prázdninách:
Po a St: 9 - 11 hodin

Novinky na netu

 • Můžete přistupovat k facebooku školy využitím tlačítka v pravém horním rohu. Zrovna tak i kanály RSS.

Odběr příspěvků

Maturitní zkouška

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., zveřejňuje ředitel G a SOŠe nabídku povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky.

Seznam literárních děl k MZ

Formulář seznamu literatury z Čj k MZ

Témata profilových zkoušek pro třídu 4.A

Témata profilových zkoušek pro třídu 8.G

Témata profilových zkoušek pro třídu 4.OA

Rozpis MZ 8.G jaro 2017

Rozpis MZ 4.A jaro 2017

Organizace maturitní zkoušky

Základní dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Školní vzdělávací program G a SOŠe Vimperk „Otevřenou školou krok za krokem“,
 • Učební plán G a SOŠe Vimperk.

Společná část maturitní zkoušky: 

Společná část se skládá ze dvou zkoušek:

1)      český jazyk a literatura
2)      cizí jazyk nebo matematika

Společnou část maturitní zkoušky připravuje a organizačně zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).  Aktuální informace jsou zveřejňovány na webové stránce: www.novamaturita.cz

 

Profilová část maturitní zkoušky

 • Profilovou část maturitní zkoušky organizačně i obsahově zajišťuje škola.
 • Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.
 • Společná a profilová část maturitní zkoušky na gymnáziu musí obsahovat čtyři různé předměty. Jedna ze zkoušek musí být zkouška z cizího jazyka.
 • Není povoleno zvolit si ve společné a profilové části stejný předmět, tj. matematiku, český jazyk nebo cizí jazyk. Platí i pro žáky SG. Tuto zkoušku může v profilové části žák zvolit jako nepovinnou.
 • Zkoušky v profilové části se konají ústní formou s výjimkou maturitní zkoušky z odborných předmětů na OA, která má formu praktickou (žák ji koná 2 dny, v každém dni zkouška trvá nejdéle 300 minut).
 • Ke zkoušce z daného předmětu v profilové části je možno se přihlásit, pokud činila hodinová dotace daného předmětu ve vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu alespoň 144 vyučovacích hodin.

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

1. Obchodní akademie

Žák má dva povinně volitelné předměty:

 • Odborné předměty (praktická zkouška)
 • Ekonomika

 

2. Gymnázium (čtyřleté i osmileté) (třídy 8.G, 4.A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Informační a komunikační technologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Teorie sportovní přípravy
 • Český jazyk a literatura
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova

Poznámka:

 • CJL, VYV, HUV, TSP – je možno volit pouze, jsou-li tyto předměty prokazatelně profilové pro další studium.
 • Z těchto předmětů může žák volit i nepovinné předměty.
 • Žák může v profilové části volit nepovinnou zkoušku Matematika+ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

3. Gymnázium – sportovní příprava (třída 4. A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Teorie sportovní přípravy – předmět pro všechny žáky povinný
 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Český jazyk a literatura

Poznámka:

 • Z těchto předmětů může žák volit i nepovinné předměty.
 • Žák může v profilové části volit nepovinnou zkoušku Matematika+ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Termíny maturitních zkoušek

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

Rychlé odkazy

Ocenění a certifikátyGymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 - netkatalog.czGymnázia - netkatalog.cz

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Archiv

Rubriky