Projekty

Aktuality

GOOL pořádá fotosoutěž - klikni
20.11. Lingvistická olympiáda
20.11. "Kyberšikana" - beseda v rámci prevence
20.11. Schůze Rady rodičů
20.11. Třídní schůzky
21.11. projekt "Zachraň prales"
22.11. "Legiovlak" - exkurze
23.11. "Best in Deutsch" - mezinárodní soutěž z NEJ

24. 11. Maturitní ples třídy 4.A

Novinky na netu

 • Můžete přistupovat k facebooku školy využitím tlačítka v pravém horním rohu. Zrovna tak i kanály RSS.

Odběr příspěvků

Maturitní zkouška

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., zveřejňuje ředitel G a SOŠe nabídku povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušek a termíny profilové části maturitní zkoušky.

Seznam literárních děl k MZ

Formulář seznamu literatury z Čj k MZ

Témata profilových zkoušek pro třídu 4.A

Témata profilových zkoušek pro třídu 8.G

Organizace maturitní zkoušky

Základní dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Školní vzdělávací program G a SOŠe Vimperk „Otevřenou školou krok za krokem“,
 • Učební plán G a SOŠe Vimperk.

Společná část maturitní zkoušky: 

Společná část se skládá ze dvou zkoušek:

1)      český jazyk a literatura
2)      cizí jazyk nebo matematika

Společnou část maturitní zkoušky připravuje a organizačně zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT).  Aktuální informace jsou zveřejňovány na webové stránce: www.novamaturita.cz

 

Profilová část maturitní zkoušky

 • Profilovou část maturitní zkoušky organizačně i obsahově zajišťuje škola.
 • Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.
 • Společná a profilová část maturitní zkoušky na gymnáziu musí obsahovat čtyři různé předměty. Jedna ze zkoušek musí být zkouška z cizího jazyka.
 • Není povoleno zvolit si ve společné a profilové části stejný předmět, tj. matematiku, český jazyk nebo cizí jazyk. Platí i pro žáky SG. Tuto zkoušku může v profilové části žák zvolit jako nepovinnou.
 • Zkoušky v profilové části se konají ústní formou.
 • Ke zkoušce z daného předmětu v profilové části je možno se přihlásit, pokud činila hodinová dotace daného předmětu ve vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu alespoň 144 vyučovacích hodin.

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

1. Gymnázium (čtyřleté i osmileté) (třídy 8.G, 4.A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Informační a komunikační technologie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Teorie sportovní přípravy
 • Český jazyk a literatura
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova

Poznámka:

 • CJL, VYV, HUV, TSP – je možno volit pouze, jsou-li tyto předměty prokazatelně profilové pro další studium.
 • Z těchto předmětů může žák volit i nepovinné předměty.
 • Žák může v profilové části volit nepovinnou zkoušku Matematika+ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

2. Gymnázium – sportovní příprava (třída 4. A)

Žák volí dva předměty z následující nabídky:

 • Teorie sportovní přípravy – předmět pro všechny žáky povinný
 • Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk)
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Český jazyk a literatura

Poznámka:

 • Z těchto předmětů může žák volit i nepovinné předměty.
 • Žák může v profilové části volit nepovinnou zkoušku Matematika+ podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Termíny maturitních zkoušek

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

Rychlé odkazy

Ocenění a certifikátyGymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 - netkatalog.czGymnázia - netkatalog.cz

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Archiv

Rubriky