Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Kritéria přijímacího řízení

g4iGymnázium čtyřleté 79 – 41 – K/41  všeobecné i zaměření na informační technologie (počet žáků 45):

Jednotná písemná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Váha písemné přijímací zkoušky bude činit 70 % přijímacího řízení, prospěch ze základní školy 25 % a výsledky soutěží 5 %.

Podmínka pro přijetí: bez čtyřky na vysvědčení a úspěšné složení testů.
Termín odevzdání přihlášky na adresu školy: do 1. března 2021.

Kritéria přijímacího řízení na Gymnázium čtyřleté pro školní rok 2020/2021

g8

Gymnázium osmileté 79 – 41 – K/81 (počet žáků 30):

Jednotná písemná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Váha písemné přijímací zkoušky bude činit 75 % přijímacího řízení, prospěch ze základní školy 25 %.

Podmínka pro přijetí: bez trojky na vysvědčení nebo průměr do 1,5 a úspěšné složení testů.
Termín odevzdání přihlášky na adresu školy: do 1. března 2021.

Kritéria přijímacího řízení na obor Gymnázium osmileté pro školní rok 2020/21

g4sGymnázium se sportovní přípravou  79 – 42 – K/41 (počet žáků 15):

Přijímací řízení se bude skládat z talentové zkoušky a jednotné písemné přijímací zkoušky formou písemných testů z českého jazyka a matematiky.

Termín odevzdání přihlášky na adresu školy: do 30. listopadu 2020.
Přihláška ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou ve střední škole a konzervatoři

6. nebo 7. 1. 2021 proběhnou talentové zkoušky.
Na 12. a 13. 4.  2021 je stanoven 1. a 2. termín jednotné písemné přijímací zkoušky formou testů z českého jazyka a matematiky.

Váha vyhodnocení talentové zkoušky a výsledků soutěží (vědomostních i sportovních) bude činit 40 %, 40 % písemná přijímací zkouška (testy) a zbytek bude tvořit prospěch ze základní školy.

Náhradní termín talentových přijímacích zkoušek: 9. 2. 2021.

Podmínka pro přijetí: bez čtyřky na vysvědčení a úspěšné složení testů.

Kritéria přijímacího řízení na obor Sportovní příprava pro školní rok 2021/22

Termíny přijímacích zkoušek

Mgr. Jan Heřta, ředitel školy

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy