Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Pomáháme

Naše škola dlouhodobě pomáhá nadačním fondům, charitativním sbírkám i konkrétním projektům.

Světluška jesvetlulogo dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.

 

srdce-oszd-zlute_svisle-jednoduche

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Pomoc je určena:
Rodičům nemocných dětí, kterým pomáháme s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.
Nemocnicím, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti.
Dětským zařízením, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře…, kterým rádi pomůžeme s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.

 

Projekt cerstČervená stužka byl zahájen v roce 1991 zásluhou Visual AIDS, charitativní skupiny umělců se sídlem v New Yorku, která se snaží respektovat, uznávat a chovat v úctě přátele a kolegy, jež umírají nebo zemřeli na AIDS. Visual AIDS povzbuzuje umělecké organizace, muzea, komerční galerie a různé skupiny lidí na podporu boje proti AIDS, aby si stále připomínaly ty, kteří podlehli onemocnění AIDS, aby šířily osvětu o přenosu AIDS/HIV, aby informovaly veřejnost o potřebách lidí žijících s AIDS a dovolávaly se větší finanční podpory v oblastech služeb a výzkumu.

Hlavním cílem projektu Červená stužka je zamezení dalšího šíření viru HIV. Prostřednictvím preventivních a osvětových akcí se snažíme vzdělávat různé skupiny veřejnosti. Každý musí být schopen kvalifikovaně rozhodnout o svém počínání.

 

Sluníčkový den (Český den proti rakoviněsdlogo)
UICC a ECL (světová a evropská organizace proti rakovině) vyhlásily 4. únor Světovým dnem proti rakovině. My se k tomuto dni aktivně připojujeme.
Cílem sbírky je: Preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

 

Adopce na dálku

V roce 2006 se naše škola zapojila do charitativní akce Adopce na dálku, kterou organizuje Diecézní charita Hradec Králové. Celou akci iniciovala třída 6.G (sexta víceletého gymnázia). Adoptovali jsme si devítiletou indickou dívku Rebeccu, která pochází z oblasti Bangalore. Každoročně byla pořádána sbírka na Rebeccu, které se účastnili všichni žáci, učitelé i pracovníci školy. Vybrané peníze umožnily Rebecce hradit náklady na studium, které by jí jinak její rodina nemohla umožnit. Pro příští rok byla již dvacetiletá indická dívka z projektu vyřazena.

Naše škola bude i nadále v projektu pokračovat a bude podporovat desetiletého chlapce Akashe, který pochází ze stejné oblasti Indie jako Rebecca.

rebe.300akash300

 

 

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Vimperské gymnázium láká na sport i na robotiku

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 v sále MěKS Vimperk prezentovat projekty žáků se zaměřením na informatiku, jazyky, přírodní i společenské vědy. V únoru a v březnu umožní zájemcům o studium možnost přípravy na přijímací zkoušky. Ředitele školy Jan Heřtu jsme vyzkoušeli z otázky, proč by si žáci základních škol měli vybrat právě vimperské gymnázium.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Sobota 25. ledna 2020

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy