Rychlé odkazy

 

Náš bývalý student Martin Horský ve Všechnopárty

Jazyková učebna

Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018, v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2019, ve druhém pololetí v pátek 28. června 2019.

Prázdniny
 • Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2018.
 • Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
 • Jarní prázdniny: 11. 3. -­ 17. 3. 2019
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019
 • Hlavní prázdniny: pondělí 1. července – pátek  30. srpna 2019. Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Pedagogické rady
  Pedagogické rady se budou konat vždy v pondělí od 14:45 hod., stejně tak i ostatní porady, schůzky kolegia a třídní schůzky. Operativní porady v pondělí 10:15 – 10:30 hod.

 • zahájení a organizace šk. roku 2018/2019 – 27. 8. a 31.8.
 • výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2017/2018 – 1. 10.
 • hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 19. 11.
 • hodnocení 1. pololetí šk. r. 28. 1.
 • hodnocení 3. čtvrtletí šk. r. ­ maturitní třídy 18. 3.­ ostatní třídy 8. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ všechny maturitní třídy 26. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ ostatní třídy po 20. 6.
Maturity
Náhradní a opravné termíny maturitních zkoušek za šk. r. 2017/18

  • Písemné zkoušky a didaktické testy společné části: 3. – 6. 9. 2017 (jednotné zkušení schéma) na spádových školách (pro G a SOŠe – Gymnázium Prachatice)
  • Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky: 11. 9. 2017

Maturitní zkoušky ve šk. r. 2018/19:
Podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 3. prosince 2018 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2019 pro podzimní zkušební období.
  • Ukončení výuky v maturitních třídách, vydávání ročníkových vysvědčení – 30. 4. 2018

Jarní zkušební období:

  • Didaktické testy a písemné práce se budou konat od 2. 5. do 15. 5. 2019, jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2019.
  • Ústní zkoušky společné části a profilová část se konají od 16. 5. do 10. 6. 2018, termín
   stanovuje ŘŠ takto:
   8. G 16. 5. ­- 17. 5. 2019
   4. A 20. 5. -­ 24. 5. 2018
  • Před zkouškami budou mít žáci 5 volných dnů k přípravě.
  • Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat ředitelům škol nejpozději 15. května 2019, nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům.
  • Cermat zpřístupní výsledky prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v příslušné třídě a ten je bez zbytečného odkladu oznámí žákům.
  • Předpokládané termíny pro předávání maturitních vysvědčení:
   8. G,  23. 5. 2019
   4. A   30.5. 2019
  • Protokoly o společné části MZ budou zpřístupněny nejpozději do 14. 6. 2019.

Podzimní zkušební období:

 • Didaktické testy a písemné práce se konají ve spádových školách od 2. 9. do 10. 9. 2019.
 • Ústní zkoušky společné části se konají od 11. do 20. 9. 2019.
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají od 2. do 20. 9. 2019, konkrétní termíny budou stanoveny ředitelem školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.
Termíny přijímacích zkoušek
  Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • Termín konání přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání: 12. – 26. 4. 2019. Termín stanoví MŠMT do 28. 9. 2018
 • Termín konání talentových zkoušek – testů OKP pro uchazeče o SG: 8. a 9. 1. 2019, náhradní termín: 5. 2. 2019
Dny otevřených dveří
 • pátek 16. 11. 2018, od 13 do 16:30 hod
Termíny třídních schůzek rodičů, rady rodičů a školské rady
 • Třídní schůzky: 26. 11. 2018 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • 15. 4. 2019 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • Školská rada: 16. 10. 2018 ­ projednání VZŠ za šk. r. 2017/18, další dle rozhodnutí předsedy ŠR.
Další akce, které jsou součástí učebních plánů
 • adaptační pobyty pro 1. ročníky: SEV Horská Kvilda: 1. G: 18. – 21. 9. 2018 (Zá); 1.A: 17. – 18. 9 2018 (Hč)
 • plavecký výcvik: plavecký bazén Volary: 1. G a 2. G ­ 5 lekcí – začátek listopad 2018
 • lyžařské kurzy: třídy 1. A, 5. G, 2. G ­ Špičák 20. ­- 26. 1. 2019
 • projekt Edison: 4. – 8. 2. 2019
 • majáles: organizace třída 7. G (Kr): 10. 5. 2019
 • sportovně turistický kurz: Chorvatsko: 3. A, 7. G: 14. – 23. 6. 2019
 • exkurzně vzdělávací týden 2. A, 6. G: podle rozhodnutí odborných sekcí; vyučující FYZ, BIO, ZEM a třídní učitelé: 17. – ­ 21. 6. 2019
 • ochrana člověka za mimořádných situací: 2019
 • společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: třída 4.G
 • společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: 20. 9. 2018, 20. 3., 13. 5., 19. 9. 2019
Termíny maturitních plesů
 • 8. G: 24. 11. 2018, kulturní dům Cihelna Vimperk
 • 4. A: 7. 12. 2018, kulturní dům Cihelna Vimperk

Úřední hodiny:

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách:
 • Po: 8.00 - 11.00
 • St: 8:00 - 11.00

Zřizovatel školy

Snížení energetické náročnosti budov

Projekty

Ocenění a certifikáty


Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy