Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019, v prvním pololetí bude ukončeno 30. ledna 2020, ve druhém pololetí 30. června 2020.

Prázdniny
 • Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 4. ledna 2020. Vyučování začne ve 6. ledna 2019.
 • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny: 3. 2. -­ 9. 2. 2020
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
 • Hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2020. Školní rok 2020/2021 začne ve čtvrtek 1. září 2020.
Pedagogické rady
  • Pedagogické rady se budou konat vždy v pondělí od 14:45 hod., stejně tak i ostatní porady, schůzky kolegia a třídní schůzky. Operativní porady v pondělí 10:15 – 10:30 hod.
 • zahájení a organizace šk. roku 2019/2020 – 26. 8. a 30.8.
 • výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2018/2019 – 30. 9.
 • hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 18. 11.
 • hodnocení 1. pololetí šk. r. 27. 1.
 • hodnocení 3. čtvrtletí šk. r. ­ maturitní třídy 16. 3.­ ostatní třídy 6. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ všechny maturitní třídy 28. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ ostatní třídy po 22. 6.
Maturity
Náhradní a opravné termíny maturitních zkoušek za šk. r. 2018/19

  • Písemné zkoušky a didaktické testy společné části: 2. – 6. 9. 2019 (jednotné zkušení schéma) na spádových školách (pro VSG – Gymnázium Prachatice)
  • Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky: 9. 9. 2019

Maturitní zkoušky ve šk. r. 2019/20:
Podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období.
  • Ukončení výuky v maturitních třídách, vydávání ročníkových vysvědčení – 30. 4. 2020

Jarní zkušební období:

  • Didaktické testy a písemné práce se budou konat od 2. 5. do 15. 5. 2020, jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020.
  • Ústní zkoušky společné části a profilová část se konají od 16. 5. do 10. 6. 2020, termín
   stanovuje ŘŠ takto:
   8. G 20. 5. ­- 21. 5. 2020
   4. A 25. 5. -­ 29. 5. 2020
  • Před zkouškami budou mít žáci 5 volných dnů k přípravě.
  • Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat ředitelům škol nejpozději 15. května 2020, nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům.
  • Cermat zpřístupní výsledky prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v příslušné třídě a ten je bez zbytečného odkladu oznámí žákům.
  • Předpokládané termíny pro předávání maturitních vysvědčení:
   8. G,  26. 5. 2020
   4. A   2.6. 2020
  • Protokoly o společné části MZ budou zpřístupněny nejpozději do 15. 6. 2020.

Podzimní zkušební období:

 • Didaktické testy a písemné práce se konají ve spádových školách od 1. 9. do 10. 9. 2020.
 • Ústní zkoušky společné části se konají od 1. do 20. 9. 2020.
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají od 1. do 20. 9. 2019, konkrétní termíny budou stanoveny ředitelem školy nejpozději do 25. 8. 2020.
Termíny přijímacích zkoušek
  • Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Termín konání přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání: 14. a 15. 4. 2020 pro čtyřleté gymnázium, 16. a 17. 4. 2020 pro osmileté gymnázium. Náhradní termín 13. a 14. 5. 2020
 • Termín konání talentových zkoušek – testů OKP pro uchazeče o SG: 14. a 15. 1. 2020, náhradní termín: 11. 2. 2020
Dny otevřených dveří
 • pátek 15. 11. 2019, od 13:00 do 16:30 hod
Termíny třídních schůzek rodičů, rady rodičů a školské rady
 • Třídní schůzky: 25. 11. 2019 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • 20. 4. 2020 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • Školská rada: 15. 10. 2018 ­ projednání VZŠ za šk. r. 2018/19, další dle rozhodnutí předsedy ŠR.
Další akce, které jsou součástí učebních plánů
 • adaptační pobyty pro 1. ročníky: SEV Horská Kvilda: 1. G: 17. – 20. 9. 2019 (Dš); 1.A: 16. – 17. 9 2019 (So)
 • plavecký výcvik: plavecký bazén Volary: 1. G a 2. G ­ 5 lekcí
 • lyžařské kurzy: třídy 1. A, 5. G, 2. G ­ Špičák 5. ­- 11. 1. 2020
 • projekt Edison: 1. – 8. 3. 2020
 • majáles: organizace třída 7. G (Hu): 15. 5. 2020
 • sportovně turistický kurz: Chorvatsko: 3. A, 7. G: 12. – 21. 6. 2020
 • exkurzně vzdělávací týden 2. A, 6. G: podle rozhodnutí odborných sekcí; vyučující FYZ, BIO, ZEM a třídní učitelé: 15. – ­ 19. 6. 2020
 • sportovní den + ochrana člověka za mimořádných situací: 25. 6. 2020
 • společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: třída 4.G (Da + Hj) 22. – 26. 6. 2020
 • “Škola bez hranic” – společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: 19. 9. 2019
 • slavnostní zakončení šk. roku v MěKS – pro veřejnost: 23. 6. 2020
Termíny maturitních plesů
 • 8. G: 29. 11. 2019, kulturní dům Cihelna Vimperk
 • 4. A: 8. 11. 2019, kulturní dům Cihelna Vimperk

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Vimperské gymnázium láká na sport i na robotiku

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 v sále MěKS Vimperk prezentovat projekty žáků se zaměřením na informatiku, jazyky, přírodní i společenské vědy. V únoru a v březnu umožní zájemcům o studium možnost přípravy na přijímací zkoušky. Ředitele školy Jan Heřtu jsme vyzkoušeli z otázky, proč by si žáci základních škol měli vybrat právě vimperské gymnázium.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Sobota 25. ledna 2020

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy