Rychlé odkazy

Aktuálně

Úřední hodiny v kanceláři:
– v týdnu 30. 7. – 3. 8. je škola uzavřena
– 6. 8. – 24. 8. v pondělí a ve středu 8.00 – 11:30

2.7. – 27.8.

 • vybudování specializované jazykové učebny
 • vybudování přírodovědné laboratoře

27.-31.8. přípravný týden pro pedagogy

25. – 26.10. projektové dny

Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017, v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, ve druhém pololetí v pátek 29. června 2018.

Prázdniny
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
 • Jarní prázdniny: 5. 3. -­ 11. 3. 2018
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a  pátek 30. března 2018
 • Hlavní prázdniny: pondělí 2. července – pátek  31. srpna 2018. Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Pedagogické rady
  Pedagogické rady se budou konat vždy v pondělí od 14:45 hod., stejně tak i ostatní porady, schůzky kolegia a třídní schůzky. Operativní porady v pondělí 10:15 – 10:30 hod.

 • zahájení a organizace šk. roku 2017/2018 – 28. 8. a 1.9.
 • výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2016/2017 – 25. 9.
 • hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 13. 11.
 • hodnocení 1. pololetí šk. r. 29. 1.
 • hodnocení 3. čtvrtletí šk. r. ­ maturitní třídy 19. 3.­ ostatní třídy 9. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ všechny maturitní třídy 25. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ ostatní třídy po 25. 6.
Maturity
Náhradní a opravné termíny maturitních zkoušek za šk. r. 2016/17

  • Písemné zkoušky a didaktické testy společné části: 4. – 8. 9. 2017 (jednotné zkušení schéma) na spádových školách (pro G a SOŠe – Gymnázium Prachatice)
  • Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky: 11. 9. 2017

Maturitní zkoušky ve šk. r. 2016/17:
Podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období.
  • Ukončení výuky v maturitních třídách, vydávání ročníkových vysvědčení – 27. 4. 2018

Jarní zkušební období:

  • Didaktické testy a písemné práce se budou konat od 2. 5. do 15. 5. 2018, jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2018.
  • Ústní zkoušky společné části a profilová část se konají od 16. 5. do 10. 6. 2018, termín
   stanovuje ŘŠ takto:
   8. G 16. 5. ­- 17. 5. 2018
   4. A 21. 5. -­ 25. 5. 2018
  • Před zkouškami budou mít žáci 5 volných dnů k přípravě.
  • Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat ředitelům škol nejpozději 15. května 2018, nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům.
  • Cermat zpřístupní výsledky prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v příslušné třídě a ten je bez zbytečného odkladu oznámí žákům.
  • Předpokládané termíny pro předávání maturitních vysvědčení:
   8. G,  22. 5. 2018
   4. A   29.5. 2018
  • Protokoly o společné části MZ budou zpřístupněny nejpozději do 15. 6. 2018.

Podzimní zkušební období:

 • Didaktické testy a písemné práce se konají ve spádových školách od 3. 9. do 10. 9. 2018.
 • Ústní zkoušky společné části se konají od 11. do 20. 9. 2018.
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají od 3. do 20. 9. 2018, konkrétní termíny budou stanoveny ředitelem školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.
Termíny přijímacích zkoušek
  Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • Termín konání přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání: 12. – 28. 4. 2018. Termín stanoví MŠMT do 30. 9. 2017
 • Termín konání talentových zkoušek – testů OKP pro uchazeče o SG: 4. a 5. 1. 2018, náhradní termín: 6. 2. 2018
Dny otevřených dveří
 • pátek 10. 11. 2017, od 13 do 16 hod
Termíny třídních schůzek rodičů, rady rodičů a školské rady
 • Třídní schůzky: 20. 11. 2017 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • 16. 4. 2018 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • Školská rada: 17. 10. 2017 ­ projednání VZŠ za šk. r. 2016/17, další dle rozhodnutí předsedy ŠR.
Další akce, které jsou součástí učebních plánů
 • adaptační pobyty pro 1. ročníky: SEV Horská Kvilda: 1. G: 19. – 22. 9. 2017 (Vč); 1.A: 18. – 19. 9 2017 (Fi)
 • plavecký výcvik: plavecký bazén Volary: 1. G a 2. G ­ 5 lekcí – začátek listopad 2017
 • lyžařské kurzy: třídy 1. A, 5. G, 2. G ­ Špičák 7. ­- 12. 1. 2018
 • poznávací zájezd do Anglie : duben 2018
 • majáles: organizace třída 7. G (No): 18. 5. 2018
 • sportovně turistický kurz: Chorvatsko: 3. A, 7. G: 15. – 24. 6. 2018
 • exkurzně vzdělávací týden 2. A, 6. G: podle rozhodnutí odborných sekcí; vyučující FYZ, BIO, ZEM a třídní učitelé: 18. – ­ 22. 6. 2018
 • ochrana člověka za mimořádných situací: 2018
 • společný projekt G a SOŠe Vimperk a G Waldkirchen: třída 4.G
 • slavnostní zakončení šk. roku v MěKS – pro veřejnost 26. 6. 2018
Termíny maturitních plesů
 • 4. A: 24. 11. 2017, kulturní dům Cihelna Vimperk
 • 8. G: 9. 2. 2018, hotel Zlatá hvězda Vimperk

Novinky na netu

 • 7.G vytvořila superdílo - úvodník k majálesu 2018
 • 8.G sestřihala video ze svého maturitního plesu
 • Můžete přistupovat k facebooku školy využitím tlačítka v pravém horním rohu. Zrovna tak i kanály RSS.
https://www.oag.cz/absolventi/baner-2/

Projekty

Ocenění a certifikáty


Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archiv