Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v úterý 1. září 2020, v prvním pololetí bude ukončeno 28. ledna 2021, ve druhém pololetí 30. června 2020.

Prázdniny
 • Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021. Vyučování začne ve 4. ledna 2021.
 • Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny: 8. 2. -­14. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 • Hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2021. Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Pedagogické rady
  • Pedagogické rady se budou konat vždy v pondělí od 14:45 hod., stejně tak i ostatní porady, schůzky kolegia a třídní schůzky. Operativní porady v pondělí 10:15 – 10:30 hod.
 • zahájení a organizace šk. roku 2020/2021 – 25. 8. a 31.8.
 • výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2019/2020 – 30. 9.
 • hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 16. 11.
 • hodnocení 1. pololetí šk. r. 25. 1.
 • hodnocení 3. čtvrtletí šk. r. ­ maturitní třídy 15. 3.­ ostatní třídy 5. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ všechny maturitní třídy 26. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ ostatní třídy po 24. 6.
Maturity
Náhradní a opravné termíny maturitních zkoušek za šk. r. 2019/20

  • Písemné zkoušky a didaktické testy společné části: 1. – 4. 9. 2020 (jednotné zkušení schéma) na spádových školách (pro VSG – Gymnázium Prachatice)
  • Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky: 1. 9. 2020

Maturitní zkoušky ve šk. r. 2019/20:
Podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období.
  • Ukončení výuky v maturitních třídách, vydávání ročníkových vysvědčení – 30. 4. 2021

Jarní zkušební období:

  • Didaktické testy se budou konat od 3. 5. do 7. 5. 2021, jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2021.
  • Ústní zkoušky společné části a profilová část se konají od 16. 5. do 10. 6. 2021, termín
   stanovuje ŘŠ takto:
   8. G 17. 5. ­- 18. 5. 2021
   4. A 19. 5. -­ 21. 5. 2021
  • Před zkouškami budou mít žáci 5 volných dnů k přípravě.
  • Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat ředitelům škol nejpozději 16. května 2021, nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům.
  • Předpokládané termíny pro předávání maturitních vysvědčení:
   8. G,  25. 5. 2021
   4. A   26. 5. 2021
  • Protokoly o společné části MZ budou zpřístupněny nejpozději do 15. 6. 2021.

Podzimní zkušební období:

 • Didaktické testy a písemné práce se konají ve spádových školách od 1. 9. do 10. 9. 2021.
 • Ústní zkoušky společné části se konají od 1. do 20. 9. 2021.
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají od 1. do 20. 9. 2021, konkrétní termíny budou stanoveny ředitelem školy nejpozději do 25. 8. 2021.
Termíny přijímacích zkoušek
  • Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Termín konání přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání: 12. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté gymnázium, 14. a 15. 4. 2021 pro osmileté gymnázium. Náhradní termín 13. a 14. 5. 2020
 • Termín konání talentových zkoušek – testů OKP pro uchazeče o SG: 6. a 7. 1. 2021, náhradní termín: 9. 2. 2021
Dny otevřených dveří
 • pátek 16. 11. 2020, od 13:00 do 16:30 hod
Termíny třídních schůzek rodičů, rady rodičů a školské rady
 • Třídní schůzky: 23. 11. 2020 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • 19. 4. 2021 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • Školská rada: 13. 10. 2020 ­ projednání VZŠ za šk. r. 2018/19, další dle rozhodnutí předsedy ŠR.
Další akce, které jsou součástí učebních plánů
 • adaptační pobyty pro 1. ročníky: SEV Horská Kvilda: 1. G: 13. – 15. 10. 2020 (Va); 1.A: 12. – 13. 10. 2020 (Kr)
 • plavecký výcvik: plavecký bazén Volary: 1. G a 2. G ­ 5 lekcí
 • lyžařské kurzy: třídy 1. A, 5. G, 2. G ­ Špičák 10. ­- 16. 1. 2021
 • majáles: organizace třída 7. G (Sm): 7. 5. 2021
 • sportovně turistický kurz: Chorvatsko: 3. A, 7. G: 11. – 20. 6. 2021
 • exkurzně vzdělávací týden 2. A, 6. G: podle rozhodnutí odborných sekcí; vyučující FYZ, BIO, ZEM a třídní učitelé: 14. – ­ 18. 6. 2021
 • sportovní den + ochrana člověka za mimořádných situací: 29. 6. 2021
 • společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: třída 4.G (Vč + Hj) jaro 2021
 • “Škola bez hranic” – společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: jaro 2021
Termíny maturitních plesů
 • 8. G: 13. 11. 2020, kulturní dům Cihelna Vimperk
 • 4. A: 13. 11. 2020, kulturní dům Cihelna Vimperk

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy