Rychlé odkazy

 

Poděkování senátu

Jazyková učebna

Organizace školního roku

Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019, v prvním pololetí bude ukončeno 30. ledna 2020, ve druhém pololetí 30. června 2020.

Prázdniny
 • Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 – 4. ledna 2020. Vyučování začne ve 6. ledna 2019.
 • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny: 3. 2. -­ 9. 2. 2020
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
 • Hlavní prázdniny: pondělí 1. července – pátek  31. srpna 2020. Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Pedagogické rady
  Pedagogické rady se budou konat vždy v pondělí od 14:45 hod., stejně tak i ostatní porady, schůzky kolegia a třídní schůzky. Operativní porady v pondělí 10:15 – 10:30 hod.

 • zahájení a organizace šk. roku 2019/2020 – 26. 8. a 30.8.
 • výroční zpráva o činnosti školy za šk. r. 2018/2019 – 30. 9.
 • hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 18. 11.
 • hodnocení 1. pololetí šk. r. 27. 1.
 • hodnocení 3. čtvrtletí šk. r. ­ maturitní třídy 16. 3.­ ostatní třídy 6. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ všechny maturitní třídy 28. 4.
 • hodnocení 2. pololetí šk. r. ­ ostatní třídy po 22. 6.
Maturity
Náhradní a opravné termíny maturitních zkoušek za šk. r. 2018/19

  • Písemné zkoušky a didaktické testy společné části: 2. – 6. 9. 2019 (jednotné zkušení schéma) na spádových školách (pro VSG – Gymnázium Prachatice)
  • Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky: 9. 9. 2019

Maturitní zkoušky ve šk. r. 2019/20:
Podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období.
  • Ukončení výuky v maturitních třídách, vydávání ročníkových vysvědčení – 30. 4. 2020

Jarní zkušební období:

  • Didaktické testy a písemné práce se budou konat od 2. 5. do 15. 5. 2020, jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020.
  • Ústní zkoušky společné části a profilová část se konají od 16. 5. do 10. 6. 2020, termín
   stanovuje ŘŠ takto:
   8. G 20. 5. ­- 21. 5. 2020
   4. A 25. 5. -­ 29. 5. 2020
  • Před zkouškami budou mít žáci 5 volných dnů k přípravě.
  • Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat ředitelům škol nejpozději 15. května 2020, nejpozději následující pracovní den je ředitel školy zpřístupní žákům.
  • Cermat zpřístupní výsledky prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka řediteli školy do začátku konání ústních zkoušek v příslušné třídě a ten je bez zbytečného odkladu oznámí žákům.
  • Předpokládané termíny pro předávání maturitních vysvědčení:
   8. G,  26. 5. 2020
   4. A   2.6. 2020
  • Protokoly o společné části MZ budou zpřístupněny nejpozději do 15. 6. 2020.

Podzimní zkušební období:

 • Didaktické testy a písemné práce se konají ve spádových školách od 1. 9. do 10. 9. 2020.
 • Ústní zkoušky společné části se konají od 1. do 20. 9. 2020.
 • Zkoušky profilové části všech forem se konají od 1. do 20. 9. 2019, konkrétní termíny budou stanoveny ředitelem školy nejpozději do 25. 8. 2020.
Termíny přijímacích zkoušek
  Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • Termín konání přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání: 12. – 28. 4. 2020. Termín stanoví MŠMT do 30. 9. 2019
 • Termín konání talentových zkoušek – testů OKP pro uchazeče o SG: 14. a 15. 1. 2020, náhradní termín: 11. 2. 2020
Dny otevřených dveří
 • pátek 15. 11. 2019, od 13:00 do 16:30 hod
Termíny třídních schůzek rodičů, rady rodičů a školské rady
 • Třídní schůzky: 25. 11. 2019 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • 20. 4. 2020 od 15:30 hod. (rada rodičů od 15:00 hod.).
 • Školská rada: 15. 10. 2018 ­ projednání VZŠ za šk. r. 2018/19, další dle rozhodnutí předsedy ŠR.
Další akce, které jsou součástí učebních plánů
 • adaptační pobyty pro 1. ročníky: SEV Horská Kvilda: 1. G: 17. – 20. 9. 2019 (Dš); 1.A: 16. – 17. 9 2019 (So)
 • plavecký výcvik: plavecký bazén Volary: 1. G a 2. G ­ 5 lekcí
 • lyžařské kurzy: třídy 1. A, 5. G, 2. G ­ Špičák 5. ­- 11. 1. 2020
 • projekt Edison: 1. – 8. 3. 2020
 • majáles: organizace třída 7. G (Hu): 15. 5. 2020
 • sportovně turistický kurz: Chorvatsko: 3. A, 7. G: 12. – 21. 6. 2020
 • exkurzně vzdělávací týden 2. A, 6. G: podle rozhodnutí odborných sekcí; vyučující FYZ, BIO, ZEM a třídní učitelé: 15. – ­ 19. 6. 2020
 • sportovní den + ochrana člověka za mimořádných situací: 25. 6. 2020
 • společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: třída 4.G (Da + Hj) 22. – 26. 6. 2020
 • “Škola bez hranic” – společný projekt VSG Vimperk a G Waldkirchen: 19. 9. 2019
 • slavnostní zakončení šk. roku v MěKS – pro veřejnost: 23. 6. 2020
Termíny maturitních plesů
 • 8. G: 29. 11. 2019, kulturní dům Cihelna Vimperk
 • 4. A: 8. 11. 2019, kulturní dům Cihelna Vimperk

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Projekty

Ocenění a certifikáty


Snížení energetické náročnosti budov

Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy