Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Témata profilových zkoušek

Český jazyk a literatura
1. Nejstarší památky světové literatury od počátku do poloviny XV. století.
Původ jazyků, indoevropská jazyková rodina.

2. Vývoj nejstarší české literatury od doby velkomoravské do husitství.
Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtiny. Jazyková norma a kodifikace.

3. Mistr Jan Hus a literatura doby husitské.
Vývoj pravopisu, poslední změny.

4. Renesance a humanismus ve světové a české literatuře.
Humanistická čeština. Slavní čeští jazykovědci. Aktuální větné členění.

5. Literatura v období baroka. Jan Amos Komenský – učitel národů.
Slovní druhy. Jazykovědné disciplíny.

6. Ústní lidová slovesnost. Vývoj české balady.
Pojmenování pomocí změny slovního významu.

7. Česká literatura první a druhé fáze národního obrození.
Původ a rozdělení slovanských jazyků.

8. Preromantismus a romantismus ve světové literatuře.
Popis, jeho druhy.

9. Romantismus v české literatuře.
Souvětí, druhy poměrů mezi souřadně spojenými větami.

10. Osobnost a dílo Boženy Němcové. České spisovatelky XIX. a XX. století.
Druhy vět podle postoje mluvčího.

11. Humor a satira v české literatuře XIX. a XX. století.
Slohové rozvrstvení slovní zásoby.

12. České divadlo XIX. století, generace Národního divadla.
Charakteristika.

13. České divadlo XX. století, vliv světového dramatu.
Zvláštnosti větného členění.

14. Generace májovců ve vývoji české literatury XIX. století.
Publicistický styl a jeho útvary. Aktualizace a automatizace výrazu.

15. Ruchovci a lumírovci ve vývoji české literatury XIX. století.
Umělecký styl. Přechodníky.

16. Kritický realismus ve světové literatuře, naturalismus.
Mluvnické kategorie sloves.

17. Tematická rozmanitost české prózy kritického realismu.
Nářečí. Čeština a slovenština – vzájemné srovnání, rozdíly.

18. Moderní umělecké směry přelomu XIX. a XX. století, „prokletí básníci“, Česká moderna.
Význam slova, významové vztahy mezi slovy.

19. Generace „buřičů“ v české literatuře.
Sociální diferenciace češtiny. Odlišnosti projevů mluvených a psaných.

20. Moderní umělecké směry meziválečného období. Osobnost a dílo Vítězslava Nezvala.
Způsoby obohacování slovní zásoby.

21. Česká poezie meziválečného a válečného období. Život a dílo Jaroslava Seiferta.
Mluvnické kategorie jmen.

22. Rozmanitost české prózy 1. poloviny XX. století. Tvorba Vladislava Vančury.
Vypravování.

23. Osobnost a dílo Karla Čapka.
Souvětí, druhy vedlejších vět.

24. Světová próza 1. poloviny XX. století.
Základní a rozvíjející větné členy.

25. Česká historická próza.
Slohotvorní činitelé. Slova dobově a citově zabarvená.

26. Vývoj světového dramatu od antiky po současnost.
Mluvnická stavba věty jednoduché. Polovětné konstrukce.

27. Světová poezie a próza 2. poloviny XX. století.
Řeč přímá, nepřímá, polopřímá, nevlastní přímá. Řečnické útvary.

28. Vývojové proměny české poezie po roce 1945.
Zvuková stránka jazyka, přízvuk.

29. Vývoj české prózy po roce 1945.
Odborný styl, administrativní styl.

30. Umělci proti válce ve XX. století.
Funkční styly, slohové postupy.

Anglický jazyk
1. The Czech Republic
2. Great Britain
3. London
4. Canada
5. The USA
6. Australia, New Zealand
7. My Favourite American Writer, American Literature
8. My Favourite British Writer, British Literature
9. Prague, the Capital of My Country
10. My Home Town, South Bohemia
11. Holidays, Travelling and Transportation
12. Washington DC, New York and Other American Cities
13. Sports, Games, Physical Education
14. Holidays and Festivals in the USA and Great Britain
15. From American History
16. From British History
17. My School Years
18. Things That Make Our Lives Easier
19. Shopping
20. Food in Great Britain, the USA and the Czech Republic
21. Studying Languages
22. Human Body
23. Living Environment
24. William Shakespeare
25. Cultural Life

1. The Czech Republic

 geography, climate, population,
 natural resources, industry, agriculture
 system of government
 nature, spas, places of interest

2. Great Britain

 geography, inhabitants, climate
 natural resources, industry, agriculture
 system of government
 The British Commonwealth of Nations
 places of interest

3. London

 sightseeing in London
 cultural life
 means of transport

4. Canada

 geography, landscape, climate, population
 natural resources, industry, agriculture
 places of interest
 population, the largest cities

5. The USA

 geography, nature, climate, population
 natural resources, industry, agriculture
 system of government
 places of interest
 the largest cities

6. Australia, New Zealand

 geography, nature, climate, population
 natural resources, industry, agriculture
 system of government
 places of interest
 the largest cities

7. My Favourite American Writer, American Literature

 the greatest American writers I know
 my favourite writer, his/her works
 the book I like most and why
 what I have learnt from his/her books
8. My Favourite British Writer, British Literature

 the greatest British writers I know
 my favourite writer, his/her books
 the book I like most and why
 what I have learnt from his/her books

9. Prague, the Capital of My Country

 the political and cultural centre
 the places of interest
 the means of transport
 the changes of the city, the environment

10. My Home Town, South Bohemia

 geography, nature, industry, agriculture
 the places of interest, the history
 what I like/ do not like in my home town (village)

11. Holidays, Traveling and Transportation

 my holidays
 my dream holidays
 why I like/ do not like travelling
 means of transportation
 travelling abroad

12. Washington DC, New York and Other American Cities

 history
 inhabitants
 places of interest

13. Sports, Games, Physical Education

 popular sports in the Czech Republic, the USA and the Great Britain
 my favourite sports
 PE at school

14. Holidays and Festivals in the USA and Great Britain

 the most popular holidays and festivals
 customs and traditions in the English speaking countries in comparison with our country
15. From American History

 colonization of the country and the first English settlers
 the War of Independence
 the Civil War
 the main events of the twentieth century

16. From British History

 the first inhabitants
 Celts and their influence
 the most well-known kings and queens
 the role of Great Britain in the world in the 19th and 20th centuries

17. My School Years

 comparison of the school systems in the Czech Republic, Great Britain and the USA
 my favourite and less favourite subjects
 various professions
 opportunities for the young
 my plans for the future

18. Things That Make Our Lives Easier

 inventions and discoveries that have changed human life
 what technology means to me
 the Internet

19. Shopping

 various shops, stores and shopping malls
 the most comfortable ways of shopping
 dialogue: at a shop

20. Food in Great Britain, the USA and the Czech Republic

 comparison of Czech, American and British eating habits
 “fast food”, various meals, eating out
 order dinner at a restaurant

21. Studying Languages

 the importance of studying languages in today’s world
 my goals and challenges in studying languages
 why I study English
22. Human Body

 health and diseases
 the healthy way of life
 seeing a doctor, recommendations

23. Living Environment

 air and water pollution
 how to protect ourselves and save the world
 the Amazon rainforest
 alternative sources of energy

Německý jazyk
1. ICH UND MEINE FAMILIE
– persönliche Grundangaben, bisheriger Schulbesuch
– Freizeitaktivitäten, Pläne für die Zukunft
– Grundinformationen über Ihre Familie, andere Verwandte
– meine Familie in der Freizeit

2. MEIN FREUND, MEINE FREUNDIN
– die wichtigsten Informationen, Aussehen, Eigenschaften
– Hobbys und Freizeitaktivitäten
– Warum ist er/sie Ihr Freund/Ihre Freundin?

3. WOHNEN, MEINE HEIMATSTADT
– kurze Charakteristik, Wohnlage
– Haus- oder Wohnungsbeschreibung, Einrichtung
– Ihr Wohnort (Sehenswürdigkeiten, Wirtschafts- und Kulturleben)
– Ihre Beziehung zu diesem Ort
– Ihr Studienort

4. SITTEN UND BRÄUCHE
– bedeutende Tage im Laufe des Jahres
– Wie feiert man Weihnachten und Ostern?
– Geburtstagsfeier, Geschenke, Wünsche
– Staatsfeiertage

5. UNSERE SCHULE, AUSBILDUNG, FREMDSPRACHENUNTERRICHT
– Grundinformationen über die Schule (Studienfächer, Stundenplan,
Fachrichtungen)
– Ihre Lieblingsfächer und Zukunftspläne
– Bildungssystem Tschechiens und Deutschlands
– Warum lernt man Fremdsprachen?
– Welche Fremdsprachen kennen Sie und wie kann man sie studieren?

6. KULTUR UND TECHNIK DER DEUTSCHPRACHIGEN LÄNDER
– Literatur der deutschprachigen Länder
– bekannte Komponisten, Festspiele, Maler
– Filmgeschichte, bekannte Filmregisseure und Schauspieler
– bedeutende Wissenschaftler und Nobelpreisträger

7. SPORT, TOURISTIK, FERIEN
– Ihre Beziehung zum Sport
– Welche Sportarten kennen Sie, welche gefallen Ihnen und warum?
– Warum treibt man Sport?
– Kennen Sie schöne Wanderwege?
– Was bedeutet das Wort „Ferien“ für Sie?
– Ihre Ferien früher und heute, Ferienerlebnisse, Ihre idealen Ferien

8. JUGEND UND IHRE WELT
– Wer sind Jugendliche und wer gehört zu Ihnen?
– Freizeit, Probleme, Lebens- und Verhaltensweise der Jugendlichen
– Leben ausländische Jugendliche anders als unsere?
– Sind Sie ein typischer Jugendlicher?

9. BEIM ARZT, GESUNDHEIT
– Warum geht man zum Arzt?
– im Sprechzimmer, in der Apotheke
– der menschliche Körper und Krankheiten
– gesunde und ungesunde Lebensweise, Zivilisationskrankheiten

10. MEIN TAGESPROGRAMM UND LEBENSSTIL
– Was machen Sie morgens?
– Wie sieht Ihr Vormittags- und Nachmittagsprogramm aus?
– Was machen Sie am Nachmittag und Abend?
– Alltag, Wochenende, Ferientage
– Möchten Sie Ihr Tagesprogramm/Lebensstil ändern?
– Was heißt „gesund“ leben?

11. STADT UND LAND
– Gefällt Ihnen Ihr Wohnort?
– Wo möchten Sie leben?
– Vor- und Nachteile, Arbeits- und Einkaufsmöglichkeiten
– das Lebensniveau auf dem Land, in der Stadt

12. VIER JAHRESZEITEN
– Wie heißen einzelne Jahreszeiten und wie lange dauern sie?
– Wetter, typische Tätigkeiten
– Was ziehen die Leute in den Jahreszeiten an?
– Welche Jahreszeit haben Sie am liebsten und warum?

13. DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK
– geographische Grundangaben (Lage, Größe, Bevölkerung, Nachbar-
länder, Oberfläche)
– Wirtschaft des Landes (Industrie und Landwirtschaft)
– wichtige Städte, Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehr
– Ihr Lieblingsort

14. PRAG
– kurze Charakteristik der Stadt
– Prager Sehenswürdigkeiten und Kulturleben
– Gefällt Ihnen Prag? Möchten Sie hier leben?
– Probleme der Großstadt

15. SÜDBÖHMEN, BÖHMERWALD
– kurze Charakteristik Südböhmens (Lage, Oberfläche)
– Warum ist Südböhmen touristisch attraktiv?
– Haben Sie einen Lieblingsort in Südböhmen?
– Was würden Sie hier einem Touristen empfehlen?

16. UNTERHALTUNG UND MEDIEN
– Unterhaltungsmöglichkeiten (Hobbys, Kino, Theater, Konzert, Musik,
Literatur, Video)
– Haben Sie eine Clique?
– Welche Medien haben wir zur Verfügung?
– Welche Formen der Kommunikation benutzen Sie?

17. REISEN, AUTOFAHREN
– Warum, wie und wohin reist man?
– Sind Sie reiselustig? Welche Länder (Orte) haben Sie schon besucht?
– Erwerben eines Führerscheins
– Autofahren in der Stadt, ein Autounfall

18. ARBEITSWELT UND JOBSUCHE
– Was möchten Sie von Beruf werden? Warum?
– Was muss man kennen, um einen guten Arbeitsplatz zu bekommen?
– Welche Berufe sind heutzutage attraktiv und gefragt?
– Wie kann man sich um eine Arbeitsstelle bewerben?
– Jobben Sie in den Ferien? Welche Erfahrungen haben Sie schon gesammelt?

19. DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
– geographische Grundangaben (Lage, Nachbarländer, Bevölkerung,
Oberfläche)
– politisches System
– Sehenswürdigkeiten, Anziehungspunkte
– Kennen Sie Deutschland persönlich?

20. ÖSTERREICH
– siehe die BRD

21. DIE SCHWEIZ
– siehe die BRD

22. EINKÄUFE UND DIENSTLEISTUNGEN
– Wie oft und wohin gehen Sie einkaufen? Warum?
– Vor- und Nachteile eines Supermarkts
– Was bekommt man wo?
– Wie bezahlt man?
– Welche Dienstleistungen gibt es in Ihrem Wohnort?

23. IM RESTAURANT, IM HOTEL, ESSEN UND GETRÄNKE
– Bestellung und Bezahlen eines Gerichts in einer Gaststätte
– Was bekommt man im Restaurant zum Essen und zum Trinken?
– Buchung der Unterkunft im Hotel
– sonstige Verpflegungs- und Unterkunftsmöglichkeiten
– Tagesessen
– die tschechische und deutsche Küche

24. MENSCH UND NATUR, UMWELTSCHUTZ
– Was bedeutet das Wort „Umwelt“ für Sie?
– Beziehung der Menschen zur Natur und zur Umwelt
– Was kann man für den Umweltschutz machen? Hat sich in den letzten
Jahren etwas geändert?
– Wie sind die Folgen der Umweltverschmutzung?

25. TECHNIK IN UNSEREM LEBEN
– Technik in unserer Gesellschaft, im täglichen Leben
– Welche technischen Erfindungen waren wichtig?
– Stimmt es, dass die Technik uns das Leben leichter macht?
– Welche technischen Geräte sind für Ihr Leben wichtig? Welche nicht?

26. MODE, BEKLEIDUNG, AUSSEHEN
– Ziehen Sie sich modisch an? Was ist denn heute modisch?
– Wo kaufen Sie Ihre Kleidung?
– Was ziehen Sie an, wenn es warm/kalt ist?
– Ist für Sie Ihr Outfit wichtig?
– Kleidung für verschiedene Angelegenheiten

Součástí každého tématu je práce s textem.

Základy společenských věd
1. Psychologie jako věda

2. Psychické jevy

3. Psychologie osobnosti

4. Sociální psychologie

5. Psychopatologie

6. Sociologie jako věda

7. Kultura a socializace

8. Sociální struktura

9. Sociální skupiny

10. Politologie jako věda

11. Stát, právní základy státu

12. Státní moc

13. Politika, politické strany a politické ideologie

14. Mezinárodní vztahy

15. Významné mezinárodní organizace

16. Právo (obecná charakteristika), ústavní právo

17. Občanské právo

18. Rodinné právo, trestní právo

19. Pracovní právo, správní právo

20. Základy ekonomie

21. Tržní ekonomika

22. Antická filozofie

23. Filozofie klasického období

24. Filozofie v období helénismu a pozdní antiky

25. Středověká a renesanční filozofie

26. Novověká filozofie

27. Filozofie druhé poloviny 19. století a začátku 20. století

28. Etika

29. Religionistika, hlavní světová náboženství (judaismus, křesťanství)

30. Náboženství východních zemí (islám, budhismus, hinduismus)

Dějepis
1. Charakteristika pravěku

2. Dějiny nejstarších starověkých civilizací

3. Vývoj řecké starověké společnosti

4. Vývoj římské starověké společnosti

5. Charakteristika a říše raného středověku

6. První státní útvary na našem území a počátky českého státu

7. Vývoj českého státu za Přemyslovců

8. Evropa v době vrcholného a pozdního středověku

9. Vývoj českého státu za Lucemburků

10. Doba husitská

11. Kultura středověku

12. Kultura novověku

13. Reformace v Evropě a třicetiletá válka

14. Vývoj české společnosti v době poděbradské a jagellonské

15. Postavení českých zemí v habsburské monarchii v 16. – 18. století

16. Evropa v 16. – 17. století

17. Buržoazní revoluce a Napoleon Bonaparte

18. Dějiny USA od jejich vzniku až do počátku 20. století

19. Revoluční rok 1848 v Evropě

20. Vývoj v rakouské monarchii v 19. století

21. První světová válka

22. Vznik ČSR a její vývoj v letech 1918–1938

23. Světová hospodářská krize a nástup fašismu

24. Druhá světová válka

25. Naše země za druhé světové války

26. USA a západní Evropa od konce druhé světové války do současnosti

27. Východní blok od konce druhé světové války do současnosti

28. Poválečná ohniska konfliktů

29. Československo v letech 1945–1968

30. Československo v letech 1968–1992, Česká republika 1993 – současnost

Zeměpis
1. Planeta Země
– Země jako součást vesmíru a Sluneční soustavy
– rozměry, tvar a velikost Země
– pohyby zemského tělesa a jejich důsledky
– pásmový čas, časová pásma, datová hranice, místní čas, smluvený čas, letní čas
– zatmění Slunce a Měsíce
– slapové jevy

2. Demografie
– počet a rozmístění obyvatel ve světě
– rasy, národy, jazyky a jazykové skupiny
– přirozený přírůstek obyvatelstva, střední délka života, věkové pyramidy
– migrace, příklady velkých migrací, současné migrační proudy
– sídelní geografie, základní pojmy, příklady

3. Politická geografie
– stát a různé státní formy, závislá území
– “bohatý sever x chudý jih”
– mezinárodní terorizmus, oblasti lokálních konfliktů ve světě
– nově vzniklé státy a tendence ve světě začátku 21. století
– přehled států podle velikosti, počtu obyvatel
– významné organizace ve světě

4. Geografie světového průmyslu
– těžba paliv, základních rud, trend vývoje
– jádrové a periferní oblasti, příklady ve světě
– HDP jako ukazatel vyspělosti ekonomiky
– průmyslová výroba, struktura, lokalizační faktory, základní světové tendence
– vlivy průmyslové výroby na životní prostředí

5. Geografie světového zemědělství
– charakteristika zemědělské produkce, dělení
– intenzivní a extenzivní hospodaření, příklady
– podmínky pro zemědělskou výrobu ve světě, pěstování významných plodin, světové obilnice
– pěstování exportních plodin
– pastevectví, rybolov, lov
– vliv zemědělské výroby na životní prostředí

6. Geografie světové dopravy – význam a problematika dopravy ve světě
– druhy dopravy, výhody a nevýhody, rozšíření ve světě
– dopravní systém, jeho rozbor v jednotlivých druzích dopravy
– hustota a kvalita dopravního systému v různých regionech světa
– rozvoj a význam informačních systémů
– vliv dopravy na životní prostředí

7. Světový oceán
– oceánská a zemská kůra, profil mořského dna
– pohyby mořského dna,”ohnivý kruh Pacifiku, hlubokomořské
– zemětřesení, vulkanizmus, rozbor hřbetů
– vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody
– hospodářské využití, hlavní zdroje obživy obyvatelstva
– důležité ostrovy a souostroví

8. Litosféra
– složení zemského tělesa, Mohorovičičova vrstva diskontinuity,
– astenosféra, metody zjišťování složení zemského tělesa
– globální tektonika – litosférické desky, riftové a subdukčnízóny
– orogenetické pohyby zem. kůry, vznik a charakteristika vrásných pohoří a jejich regionální rozšíření na Zemi
– vznik kerných pohoří, příkopových propadlin, jejich charakteristika a příklady
– sopečná činnost, postvulkanické jevy, oblasti výskytu sopečné činnosti – významné sopky ve světě
– zemětřesení – druhy, měření síly, seismicky nestabilní oblasti
– exogenní síly a procesy

9. Hydrosféra
– základní rozložení zásob vody na Zemi
– vodstvo na pevnině: vodní toky – říční síť, povodí, rozvodí, úmoří, režim řeky, typy řek podle režimu, hypsografická křivka, regionální rozmístění řek, největší vodní toky světa
– jezera – charakteristika, regionální rozšíření, dělení jezer podle vzniku, příklady
– umělé vodní nádrže – klasifikace, účel, význam, příklady významných vodních děl ve světě
– podpovrchové vody, artézské vody

10. Atmosféra
– složení, vrstvy atmosféry a jejich charakteristika
– všeobecné cirkulace vzduchu – příčiny vzniku, charakter a
– působení hlavních pravidelných větrů v konkrétní oblasti
– podnebí a podnebné pásy, klimatologie, klimadiagramy
– počasí, vývoj počasí (vzduchové hmoty, atmosférické fronty,
– cyklony a anticyklony), meteorologie, předpovídání počasí,
– synoptická mapa
– znečištění atmosféry – skleníkový efekt, destrukce ozónové
– vrstvy, kyselé deště
– snahy o zlepšení stavu atmosféry

11. Biosféra a pedosféra
– biosféra, biogeografie, biodiverzita, biom
– horizontální a vertikální členitost přírodních zón (vegetační pásy a stupně)
– zástupci fauny flóry v jednotlivých přírodních krajinách
– proměny a problémy přírodních krajin v historii a současnosti
– (vliv lidské společnosti na jejich vývoj), ochrana přírody v národních parcích ve světě
– půda, půdní horizont, půdotvorní činitelé a půdotvorné procesy
– půdní druhy, půdní typy a jejich regionální rozšíření: zonální a azonální souvislosti
– degradace půd, eroze
– využití půd v jednotlivých oblastech světa

12. Geografie jako věda, kartografie
– geografie jako vědní obor
– základní dělení geografických disciplín
– z historie geografie
– základní zdroje geografických informací, GIS
– kartografie – základní pojmy: globus, mapa, obsah a měřítko mapy, legenda mapy
– typy kartografických zobrazení a jejich charakteristika
– z historie mapování

13. Antarktida a Arktida
– charakteristika oblastí, dobytí severního a jižního pólu
– specifikace polárních oblastí, ledovce, typy a rozbor
– mezinárodní postavení Antarktidy
– polární den a noc, polární záře
– tvary zemského povrchu, které jsou výsledkem působení ledovce

14. Jihozápadní Asie
– vymezení oblasti, kulturně historický vývoj
– přírodní charakteristika reliéfu, vodstva, podnebí, přírodní krajina
– státy, obyvatelstvo, náboženství
– nerostné zdroje
– hospodářství oblasti, zaměření ekonomiky, doprava, obchod
– nejdůležitější země, jádrové a periferní oblasti
– body cestovního ruchu, specifika a problémy regionu

15. Jižní a Jihovýchodní Asie
– vymezení oblasti, vývojové vazby
– přírodní charakteristika: reliéf, vodstvo, podnebí, přírodní krajiny
– státy, obyvatelstvo, náboženství
– nerostné zdroje
– hospodářství oblasti, zaměření ekonomiky, doprava, obchod
– nejdůležitější země, jádrové a periferní oblasti
– body cestovního ruchu, specifika a problémy region

16. Východní a Centrální Asie
– vymezení oblasti, vývojové vazby
– přírodní charakteristika: reliéf, vodstvo, podnebí, přírodní krajiny
– státy, obyvatelstvo, náboženství
– nerostné zdroje
– hospodářství oblasti, zaměření ekonomiky, doprava, obchod
– nejdůležitější země, jádrové a periferní oblasti
– body cestovního ruchu, specifika a problémy regionu

17. Jižní Amerika
– vymezení oblasti, vývojové historické vazby
– přírodní charakteristika: reliéf, vodstvo, podnebí, krajiny
– státy, obyvatelstvo, náboženství
– nerostné zdroje
– jádrové oblasti, průmyslu, zemědělství
– charakteristika zemí (Andské země, Brazílie, státy Laplatské, ostatní menší země)

18. Severní Amerika – Kanada, USA
– přírodní charakteristika, vertikální a horizontální profil, vodstvo, podnebí, půdy
– státy, jejich základní charakteristika a vývojové vazby, obyvatelstvo, náboženství
– USA, zdroje, ekonomické pozice ve světě, jádrové oblasti průmyslu, zemědělství, dopravy
– Kanada, postavení ve světě, nejdůležitější ekonomické směry průmyslu, zemědělství

19. Střední Amerika, Mexiko
– vymezení oblasti, historické vazby
– přírodní charakteristika, reliéf, podnebí, zdroje
– státy, obyvatelstvo, náboženství
– hospodářství oblasti, trendy ekonomiky
– Mexiko, celková charakteristika
– ostatní země dané oblasti

20. Afrika od rovníku na sever
– přírodní charakteristika oblasti, reliéf, podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, biotopy, zdroje
– obyvatelstvo, politicko-geografický vývoj států v oblasti
– jádrové a periferní oblasti
– nejdůležitější země, body cestovního ruchu a problémy regionu

21. Afrika od rovníku na jih
– přírodní krajiny, přehled reliéfu, vodstva, podnebí a zdrojů regionu
– obyvatelstvo a jeho problémy, náboženství
– hospodářská charakteristika oblasti
– JAR nejvyspělejší země Afriky
– ostatní země

22. Austrálie, Nový Zéland a Oceánie
– přehled a dělení oblasti
– reliéf, struktura ostrovů, podnebí, biotopy, nerostné zdroje
– Austrálie, ekonomické trendy, jádrové a periferní regiony
– Nový Zéland, charakteristika země
– Oceánie, body cestovního ruchu
23. Západní Evropa
– vymezení oblasti, vývojové vazby
– přírodní charakteristika, reliéf, vodstvo, podnebí, zdroje, krajina
– státy, srovnání, spolupráce
– Spojené království a Irsko, celkový přehled, jádrové a periferní oblasti
– Francie, celkový přehled, jádra a periférie
– Benelux

24. Jižní Evropa
– vymezení regionu, vazby
– přírodní podmínky poloostrovů, reliéf, vodstvo, podnebí, zdroje
– Pyrenejský poloostrov, země a jejich význam v EU
– Itálie, ekonomické trendy, jádrové a periferní rozdíly
– Řecko, Malta – charakteristika

25. Severní Evropa
– charakteristika oblasti po stránce přírodních podmínek
– státy, obyvatelstvo, náboženství
– zdroje
– srovnání ekonomických trendů jednotlivých zemí
– jádrové a periferní regiony, specifika oblasti

26. Střední Evropa
– vymezení oblasti, historicko-geografické vazby
– přírodní podmínky, reliéf, vodstvo, podnebí, zdroje
– SRN – nejdůležitější ekonomická oblast Evropy
– Alpské země
– země středu Evropy po pádu „železné opony“
– body cestovního ruchu

27. Rusko, Svaz nezávislých států
– přírodní charakteristika a vymezení oblasti
– rozpad na vznik nových států
– Rusko, charakteristika současného stavu ekonomiky, trendy, jádrové a periferní oblasti
– Ostatní evropské země SNS
– asijský prostor, klíčové oblasti

28. Jihovýchodní Evropa
– charakteristika a vymezení oblasti, státní vývoj na Balkáně
– přírodní charakteristika
– promíchání obyvatelstva a náboženství, populační jádra
– Rumunsko a Bulharsko – stabilní státy Balkánu
– rozpad Jugoslávie, vnik nových zemí, jejich problematika
– jádrové a periferní hospodářské zóny
– cestovní ruch a jeho využití

29. Česká republika, přírodní poměry
– geologická a geomorfologická mapa ČR
– hlavní geomorfologické jednotky
– charakteristika vodstva, podnebí, zdrojů ČR
– přírodní sféry: půdy, biotopy ČR

30. Česká republika, socioekonomická charakteristika, regiony
– obyvatelstvo ČR
– ekonomická charakteristika, struktura hospodářství ČR
– regiony ČR
– region Jihočeského kraje

Matematika
1. Výroky a množiny

2. Dělitelnost, typy důkazů

3. Algebraické výrazy, mocniny s celým exponentem

4. Odmocniny – výrazy s odmocninami, rovnice s neznámou pod odmocninou, mocniny s racionálním exponentem

5. Absolutní hodnota, rovnice na nerovnice s absolutní hodnotou, grafy funkcí s absolutní hodnotou

6. Lineární rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli, rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, lineární rovnice s parametrem

7. Kvadratická rovnice a nerovnice, kvadratická rovnice s parametrem – řešení v oboru R i v oboru C

8. Soustavy rovnic a nerovnic, geometrická interpretace řešení, užití substituce při řešení rovnic a soustav rovnic, soustavy rovnic s parametrem

9. Základy planimetrie

10. Shodná zobrazení v rovině, podobnost, stejnolehlost a jejich užití

11. Funkce, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí

12. Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce, inverzní funkce, mocninné funkce

13. Exponenciální funkce a exponenciální rovnice

14. Logaritmická funkce, logaritmus, věty o logaritmech, logaritmické rovnice

15. Goniometrické funkce, goniometrické rovnice

16. Řešení trojúhelníku, Pythagorova věta, Euklidovy věty, sinová a kosinová věta, užití trigonometrie v praxi

17. Polohové a metrické vztahy ve stereometrii – řezy, průsečíky, odchylky a vzdálenosti

18. Tělesa – p ovrchy a objemy mnohostěnu, povrchy a objemy rotačních těles

19. Základy vektorového počtu, přímka v analytické geometrii

20. Polohové vlastnosti útvarů v analytické geometrii

21. Metrické vlastnosti útvarů v analytické geometrii

22. Kuželosečky v analytické geometrii

23. Posloupnost, vlastnosti posloupnosti, konvergence posloupnosti, nekonečná řada

24. Aritmetická posloupnost , geometrická posloupnost, užití geometrické posloupnosti v úrokování

25. Kombinatorika – variace , permutace, kombinace, faktoriál, kombinační číslo a jeho vlastnosti, Pascalův trojúhelník, binomická věta

26. Komplexní číslo, algebraický tvar, Gaussova rovina, goniometrický tvar komplexního čísla, Moivreova věta, řešení rovnic v oboru C

27. Základy pravděpodobnosti, úvod do statistiky

28. Limita, spojitost a derivace funkce, geometrický význam derivace, tečna ke grafu funkce

29. Průběh funkce, praktické užití extrému funkcí, užití derivací ve fyzice

30. Základy integrálního počtu, primitivní funkce, neurčitý integrál, určitý integrál a jeho užití k výpočtu obsahů množin a objemů rotačních těles

Fyzika
1) Kinematika a dynamika přímočarých pohybů

2) Kinematika a dynamika křivočarých pohybů, inerciální a neinerciální vztažné soustavy

3) Mechanická energie, práce, výkon, tření

4) Gravitační pole, pohyb v gravitačním poli

5) Mechanika tuhého tělesa, skládání sil

6) Mechanika kapalin a plynů

7) Harmonický kmitavý pohyb

8) Mechanické vlnění, akustika

9) Molekulárně kinetická teorie stavby látek, teplota a teplo, stavová rovnice

10) Tepelné děje v plynech, tepelné motory

11) Stavba a vlastnosti pevných látek

12) Vlastnosti kapalin, změny skupenství

13) Elektrické pole nabitého tělesa, kondenzátor

14) Elektrický proud (stejnosměrný) v kovech

15) Elektrický proud v kapalinách, plynech, ve vakuu a v polovodičích

16) Stacionární magnetické pole, magnetické látky

17) Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavý proud

18) Obvody střídavého proudu, výkon střídavého proudu, energetika

19) Elektromagnetický oscilátor, elektromagnetické vlnění

20) Vlnové vlastnosti světla

21) Paprsková optika, optické přístroje

22) Základy kvantové mechaniky, pohyb částic v mikrosvětě

23) Stavba atomu a atomového jádra

24) Radioaktivita, jaderné reakce, interakce mezi částicemi

25) Speciální teorie relativity a astrofyzika

Chemie
1. Složení a struktura atomu, modely atomu, atomové jádro, elektronový obal a periodicita vlastností prvků

2. Zákonitosti v elektronové struktuře a vlastnostech atomů prvků a jejich sloučenin ve skupinách a periodách

3. Chemická vazba – vznik, typy, vlastnosti látek jako důsledek jejich struktury

4. Podstata oxidace a redukce, průběh redoxních dějů, příklady z oblasti technologie chemických výrob a chemických dějů v živých soustavách

5. Chemická rovnováha v protolytických, srážecích, komplexotvorných a redoxních reakcích – příklady praktického využití, ovlivňování změnou reakčních podmínek

6. Chemická kinetika a energetika chemických reakcí, význam v chemické technologii

7. Roztoky – vyjadřování složení, acidobazické reakce v roztocích, výpočet pH

8. Vlastnosti a typické reakce vodíku, kyslíku a jejich sloučenin, technologický a ekologický význam

9. Reaktivita a vlastnosti s-prvků na základě atomové struktury, jejich průmyslově významné sloučeniny

10. Postavení p-prvků s kovovým charakterem v periodické soustavě prvků, jejich vlastnosti a reakce, významné anorganické a organokovové sloučeniny

11. Charakteristika, vlastnosti a význam p2 prvků a jejich sloučenin

12. Charakteristika p3 prvků, dusík a fosfor jako biogenní prvky. Výroba a užití důležitých sloučenin

13. Charakteristika p4 prvků, síra a její sloučeniny významné z technologického a ekologického hlediska

14. Vlastnosti a reakce p5 prvků, významné sloučeniny halogenů

15. Obecná charakteristika d prvků, kovy skupiny mědi a zinku

16. Chemické vlastnosti a významné sloučeniny Fe, železo jako technický materiál a biogenní prvek

17. Struktura, chemické vlastnosti, zdroje a význam alkanů a cykloalkanů

18. Struktura a typické reakce nenasycených uhlovodíků, jejich význam v technologii organické chemie

19. Aromatický charakter sloučenin – reakce, vlastnosti a význam technicky významných arenů, heterocykly s aromatickým charakterem

20. Struktura, chemické vlastnosti, princip výroby a význam halogenových a organokovových derivátů uhlovodíků, vliv na životní prostředí

21. Klasifikace, struktura, chemické vlastnosti a význam dusíkatých derivátů uhlovodíků

22. Porovnání struktury a chemických vlastností hydroxysloučenin, princip výroby a význam alkoholů a fenolů

23. Chemická charakteristika a význam karbonylových sloučenin, typické reakce jako důsledek struktury karbonylové skupiny

24. Klasifikace, rozbor struktury, typické reakce a význam karboxylových kyselin a jejich derivátů

25. Polyreakce, složení, struktura, vlastnosti a význam polymerů, vliv na životní prostření

26. Rozdělení, reakce, biologický význam a metabolismus lipidů

27. Sacharidy – rozdělení, vlastnosti, vznik a metabolismus v živých soustavách, biotechnologie založené na přeměnách sacharidů

28. Charakteristika, složení a struktura bílkovin a nukleových kyselin, funkce nukleových kyselin při proteosyntéze

29. Významné biochemické děje, jejich energetika a regulace v živých soustavách, využití enzymů v biotechnologických procesech

30. Vazby v molekulách organických sloučenin, základní typy reakcí, reaktivita jako důsledek struktury

Biologie
1. Buňka
– definice buňky, cytologie
– chemické složení buňky
– struktura prokaryotické a eukaryotické buňky

2. Životní funkce buňky
– výměna látek mezi buňkou a prostředím
– metabolismus buňky
– rozmnožování buněk, buněčný cyklus
– osmotické jevy v buňce

3. Nebuněčné a prokaryotické organismy
– charakteristika virů – stavba, rozmnožování, RNA-viry, DNA-viry
– charakteristika bakterií, onemocnění bakteriálního původu
– charakteristika sinic
– význam těchto skupin organismů v přírodě a pro člověka

4. Stavba rostlinného těla
– rostlinná pletiva – rozdělení podle stavby a funkce, systémy pletiv
– vegetativní orgány – stavba, metamorfózy, význam
– generativní orgány – stavba květu, květenství, semena, plody, plodenství, souplodí

5. Životní projevy rostlin
– chemické složení rostlinného těla, biogenní prvky
– autotrofie – chemosyntéza, fotosyntéza
– heterotrofie – saprofyté, parazité, poloparazité
– mixotrofie – masožravé rostliny, symbióza, mykorrhiza
– vodní režim rostlin
– pohyby rostlin, růst, dýchání rostlin

6. Nižší rostliny – charakteristika, vývoj
– stélka, typy stélek
– rozdělení na vývojové větve
– charakteristika, rozmnožování, zástupci a význam ruduch, chromofyt, krásnooček a zelených řas
– význam nižších rostlin v přírodě a pro člověka, evoluční význam nižších rostlin

7. Rostliny výtrusné
– charakteristické znaky výtrusných rostlin
– ryniofyty
– charakteristika mechorostů
– charakteristika plavuní, přesliček a kapradin
– význam výtrusných rostlin v přírodě a pro člověka

8. Rostliny nahosemenné, lišejníky, houby
– charakteristika nahosemenných rostlin
– rozmnožování a individuální vývoj
– přehled nejdůležitějších zástupců, význam

9. Rostliny krytosemenné
– charakteristika krytosemenných rostlin
– rozmnožování a individuální vývoj
– přehled nejdůležitějších čeledí a jejich hlavních zástupců, význam

10. Jednobuněční živočichové
– obecná charakteristika skupiny, rozmnožování
– charakteristika bičíkovců, kořenonožců, výtrusovců a nálevníků
– význam jednobuněčných živočichů v přírodě a pro člověka

11. Mnohobuněční živočichové se dvěma zárodečnými listy (Diblastika)
– základní znaky mnohobuněčných živočichů
– rozmnožování a vývoj mnohobuněčných
– rýhování vajíčka, vznik zárodečných listů, původ orgánových základů
– houby, žahavci – charakteristika, stavba, systém, zástupci

12. Prvoústí I – ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci
– typy tělních dutin
– stavba těla, rozmnožování
– systematické rozdělení s nejvýznamnějšími zástupci
– hospodářský a zdravotnický význam

13. Prvoústí II – členovci
– charakteristika kmene
– stavba těla, rozmnožování
– systematické rozdělení s nejvýznamnějšími zástupci

14. Druhoústí I – ostnokožci, strunatci
– rozdíly od prvoústých
– charakteristika ostnokožců, systém, zástupci
– charakteristika kmene strunatci
– systematické rozdělení
– charakteristika třídy kruhoústí, paryby, ryby

15. Druhoústí II – obojživelníci, plazi, ptáci, savci
– charakteristika obratlovců
– nejdůležitější znaky tříd: obojživelníci, plazi, ptáci, savci – hlavní zástupci

16. Vznik a vývoj živých soustav a člověka
– názory na vznik života na Zemi
– geologický vývoj Země
– charakteristika vývojových stupňů člověka
– charakteristika lidských plemen

17. Opěrná a pohybová soustava
– fylogeneze opěrné a pohybové soustavy
– stavba a typy kostí, spojení kostí, popis kostry člověka
– charakteristika svalových tkání, stavba kosterního svalu, svalový stah, popis
nejdůležitějších svalů lidského těla
– onemocnění opěrné a pohybové soustavy

18. Tělní tekutiny, oběhová soustava
– fylogeneze oběhové soustavy a srdce
– rozdělení tělních tekutin
– funkce a složení krve, krevní skupiny, imunita
– krevní oběh, stavba a činnost srdce, krevní cévy
– projevy srdeční činnosti
– onemocnění oběhové soustavy

19. Trávicí soustava
– fylogeneze trávicí soustavy
– části trávicí soustavy a jejich funkce
– zásady správně výživy, význam vitamínů
– onemocnění trávicí soustavy

20. Dýchací soustava
– fylogeneze dýchací soustavy
– části a funkce dýchací soustavy
– vnější a vnitřní dýchání
– mechanika vdechu a výdechu
– vitální kapacita plic
– onemocnění dýchací soustavy

21. Vylučovací soustava a kůže
– fylogeneze vylučovací soustavy
– části vylučovací soustavy, stavba a funkce ledvin
– primární a definitivní moč
– onemocnění vylučovací soustavy
– kůže – stavba, funkce, onemocnění

22. Rozmnožovací soustava
– rozmnožování živočichů
– pohlavní orgány muže a ženy
– menstruační a ovulační cyklus
– oplození, ontogenetický vývoj člověka
– onemocnění rozmnožovací soustavy, pohlavně přenosné choroby

23. Nervová soustava
– fylogeneze nervové soustavy
– stavba a funkce neuronu, vznik a přenos vzruchu
– stavba a funkce jednotlivých částí CNS a periferního nervstva
– reflexy a jejich klasifikace
– onemocnění nervové soustavy

24. Hormonální soustava
– mechanismus účinku hormonů
– žlázy s vnitřní sekrecí – jejich uložení, stavba, hormony jimi produkované a jejich účinky

25. Smyslová soustava
– druhy receptorů v lidském těle
– stavba a činnost zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí
– čití kožní, čichové a chuťové
– choroby smyslových orgánů a jejich prevence

26. Molekulární základy dědičnosti, genetika buněk
– nukleové kyseliny, genetická informace, genetický kód
– gen, druhy genů, uspořádání genů v chromozómu
– proteosyntéza
– stavba chromozómu prokaryontní a eukaryotní buňky, mimojaderná DNA
– autozomy, heterochromozómy, chromozómové určení pohlaví

27. Genetika mnohobuněčných organismů
– základní genetické pojmy – gen, lokus, alela, genotyp, znak, fenotyp
– vztahy mezi alelami
– autozomální dědičnost, monohybridismus, dihybridismus

28. Genetika člověka a populací
– metody studia genetiky člověka
– gonozomální dědičnost
– dědičné choroby
– genetické zákonitosti a vývoj genofondu velké, malé a autogamní populace, HardyWeinbergův zákon, faktory porušující genetickou rovnováhu populace

29. Vztah organismu a prostředí
– základní ekologické pojmy – ekologie, ekologická valence organismů, biotop, areál, relikt, endemit, kosmopolit, synantrop
– abiotické a biotické faktory prostředí
– vzájemné vztahy mezi populacemi
– potravní řetězce, trofické vztahy

30. Člověk a prostředí
– biotop, biocenóza – fytocenózy, zoocenózy
– ekosystém – tok energie v ekosystému, ekologická sukcese, klimax
– biomy, biosféra
– vliv činnosti člověka na půdu, vodu a ovzduší
– péče o životní prostředí v ČR
– chráněná území v ČR – zaměření o NP Šumava

Informační a komunikační technologie, Chr
1 Multimedia.

2 Operační systém windows a průzkumník ve windows.

3 Počítačová grafika – pojmy, XnView.

4 Počítačová grafika – rastrová GIMP a práce s digitální fotografií.

5 Počítačová grafika – vektorový grafický editor.

6 Počítačová prezentace.

7 Počítačové sítě a internet.

8 Skladba počítače, jeho využití a historie.

9 Tabulkový editor – export a import dat, tisk.

10 Tabulkový editor – grafy.

11 Tabulkový editor – použití funkcí ve vzorcích.

12 Tabulkový editor – práce s daty.

13 Tabulkový editor – vkládání vzorců.

14 Tabulkový editor – základy práce.

15 Textový editor – další nástroje.

16 Textový editor – práce s grafickými objekty.

17 Textový editor – tisk dokumentů, nastavení stránky a členění textu do sloupců.

18 Textový editor – seznamy, rovnice a tabulky.

19 Textový editor – základy práce.

20 Vytváření www stránek.

21 Formátování www stránek pomocí stylů.

22 Databáze.

23 Algoritmizace. Programovací jazyk PASCAL.

Informační a komunikační technologie, Vč
1 Praktická část: Operační systém – základní ovládání
Teoretická část: Operační systém

2 Praktická část: Textový editor – základní ovládání
Teoretická část: Typografie a grafické zásady úpravy písemností

3 Praktická část: Textový editor – seznamy, rovnice a tabulky
Teoretická část: Digitální informace

4 Praktická část: Textový editor – grafické objekty v textu
Teoretická část: Počítačová síť

5 Praktická část: Textový editor – tisk dokumentů, nastavení stránky a členění textu do sloupců
Teoretická část: Malware

6 Praktická část: Textový editor – další nástroje (obsah, rejstřík, poznámka pod čarou, …)
Teoretická část: Textové soubory (txt, rtf, pdf), autorské právo

7 Praktická část: Vyhledávání informací
Teoretická část: Internet, informace

8 Praktická část: Tabulkový editor – základy práce
Teoretická část: Historie počítačů

9 Praktická část: Tabulkový editor – vkládání vzorců
Teoretická část: Komprese, metadata, počítačové komponenty

10 Praktická část: Tabulkový editor – práce s daty
Teoretická část – licence, zabezpečení dat, media

11 Praktická část: Tabulkový editor – použití funkcí ve vzorcích
Teoretická část: Ergonomie, internetová komunikace

12 Praktická část: Tabulkový editor – grafy
Teoretická část: Paměť počítače

13 Praktická část: Tabulkový editor – export a import dat, tisk
Teoretická část: Periferní zařízení

14 Praktická část: Počítačová prezentace
Teoretická část: Zásady prezentace, komunikační sítě

15 Praktická část: Databáze
Teoretická část: Datové soubory

16 Praktická část: XnView
Teoretická část: Základní pojmy počítačové grafiky

17 Praktická část: GIMP – úprava fotografií
Teoretická část: Počítačové komponenty

18 Praktická část: Základy práce ve vektorovém grafickém editoru.
Teoretická část: Počítačová grafika

19 Praktická část: Základy práce ve střihovém editoru.
Teoretická část: Multimedia

20 Praktická část: Tvorba www stránek
Teoretická část: Webové stránky

21 Praktická část: Formátování www stránek pomocí stylů
Teoretická část: Webové stránky

22 Praktická část: Algoritmizace
Teoretická část: Webové stránky

Teorie sportovní přípravy
1. Dějiny TV a sportu – Starověké civilizace, středověk až po období renesance a humanismu.

2. Tělovýchovné a sportovní systémy 19. století.

3. Vznik a vývoj olympijského hnutí

4. TV a sport v českých zemích po první sv. válce až po současnost

5. Sport a výchova. Znaky a faktory vývoje.

6. Výchovně vzdělávací/ edukační/ procesy ve sportu. Výchovné úkoly ve sportu.

7. Základy motorického učení, druhy a fáze motorického učení.

8. Charakteristika osobnosti sportovce. Emoce a motivace ve sportu.

9. Sociálně psychologické aspekty ve sportu. Sportovní skupina. Sociální role ve sportu. Trenérská profese jako sociální role.

10. Psychologická příprava ve sportu.

11. Fyziologie sportu. Energetický metabolismus kosterního svalu.

12. Fyziologická charakteristika zatížení. Mrtvý bod, druhý dech, rovnovážný stav. Únava, zotavení, adaptace organismu na zátěž.

13. Výživa sportovce, tělesné složení a regulace tělesné hmotnosti

14. Testování fyziologických komponent trénovanosti.

15. Sportovní výkon, struktura sportovního výkonu.

16. Procesuální charakteristika tréninku. Zatížení, zotavení, zatěžování.

17. Složky sportovního tréninku. Kondiční příprava, technická příprava, taktická příprava, psychologická příprava.

18. Dlouhodobá koncepce tréninku-Etapy a cykly sportovního tréninku. Tréninková jednotka. Řízení sportovního tréninku.

19. Zvláštnosti tréninku dětí.

20. Výběr sportovních talentů

21. Sport zdravotně postižených.

22. Sport a doping.

23. Úrazy ve sportu a 1. pomoc.

24. Základy sportovní regenerace a rehabilitace.

25. Sportovní management. Práce sportovního manažera.

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Vimperské gymnázium láká na sport i na robotiku

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 v sále MěKS Vimperk prezentovat projekty žáků se zaměřením na informatiku, jazyky, přírodní i společenské vědy. V únoru a v březnu umožní zájemcům o studium možnost přípravy na přijímací zkoušky. Ředitele školy Jan Heřtu jsme vyzkoušeli z otázky, proč by si žáci základních škol měli vybrat právě vimperské gymnázium.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Sobota 25. ledna 2020

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy