Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Den otevřených dveří

V pátek 15. 11. 2019 v odpoledních hodinách využili zájemci o studium na naší škole možnosti získat informace o průběhu studia na osmiletém gymnáziu i všech zaměřeních na čtyřletém gymnáziu. Zároveň si mohli prohlédnout školu, navštívit odborné učebny a od vyučujících i vedení školy získat podrobné informaci o jednotlivých předmětech a přijímacích zkouškách. Opět nabídneme žákům z pátých i devátých tříd možnost přípravy na přijímací testy z českého jazyka a matematiky, a to ve dnech 20. 2. a 19. 3. 2020, vždy od 14.45 hod.
Je možno podat přihlášku na čtyřletém gymnázium, zaměření informační technologie, s rozšířenou výukou informatiky po dvou hodinách týdně v každém ročníku. Obsah výuky bude zaměřen na základy algoritmizace a programování, základy robotiky, 3D grafika a 3D tisk, virtuální realita, administrace průmyslových procesů a webové aplikace. Navazujme tak na třicetiletou tradici výuky programování na škole a předmět budou vyučovat odborníci z praxe.

2. nejlepší gymnázium v Jihočeském kraji

Projekty

Ocenění a certifikáty


Zřizovatel školy

Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archivy