Rychlé odkazy

 

Jazyková učebna

Prezentace žákovských projektů

V pátek 15. 12. dopoledne v MěKS zástupci každého z projektů prostřednictvím krátké  prezentace představili výsledky dvoudenní práce celého týmu. Po dva dny před podzimními prázdninami žáci zpracovávali témata z různých vědních oborů pod vedením svých vyučujících. Jednalo se o tyto projetky:
1. Kangarooing – chcete být chytří jako klokani?
2. Historická alba – ztracené obce Šumavy
3. Halloween party
4. Hörübungen fü das Sprachniveau A1, A2
5. Malý animovaný GIF
6. Klíč památek Vimperka a Waldkirchenu
7. „ Doporuč mi zajímavou knihu aneb Učíme se literatuře poslechem“
8. Finanční gramotnost
9. Křeslo pro hosta
10. Mapování slovanských pohřebišť u Budkova
11. Metoda 5 S v praxi (Rohde & Schwarz)
12. Plakáty pro NP Šumava – Šelmy (projekt BIO – VYV)
13. Výzdoba společných prostor – místnost vedle bufetu
14. Studio Experimenta
15. Mikroskopování

Projekt „Křeslo pro hosta“

Cílem projektu „Křeslo pro hosta“ je seznámit žáky školy s osobnostmi, které ve svém profesním či osobním životě dosáhly významných úspěchů a jejich osobní příběh by mohl mladé lidi inspirovat a být pro ně příkladem. Vybíráme osoby, které mají vztah k naší škole (nejlépe absolventy Ga SOŠe Vimperk), k našemu městu či k našemu regionu. Na začátku projektu se společně domlouváme, jakou osobnost oslovíme, potom ji kontaktujeme, hledáme informace z různých zdrojů, vytváříme prezentace, videa apod. Jsme rádi, když vytipovaný člověk přijme naše pozvání, najde si čas ve svém náročném programu a přijede mezi nás.

V letošním školním roce se zapojilo do našeho projektu 7 studentů – Adam Kovalčík, Andrea Kovalčíková (1. A), Jaroslav Stránský (2. A), Klára Kučerová (6. G), Evelína Daverná, Adéla Nováková (3. A) a Tereza Sásková (7. G). Oslovili jsme absolventku naší školy, známou sportovkyni, která dosáhla ve své sportovní disciplíně v běžeckém lyžování významných světových úspěchů – Kateřinu Neumannovou. Katka se sice nemohla z pracovních důvodů účastnit naší prezentace osobně, ale udělali jsme s ní rozhovor, který jsme na prezentaci tlumočili. Představili jsme i známé video z olympijských her v Turíně z roku 2006, kde se po náročném a nečekaném finiši Kateřina Neumannová umístila na prvním místě a jako první gratulantka byla její malá dcera Lucinka.

Jako druhou osobnost jsme vybrali rodáka z Vimperka, který první ročník svého středoškolského studia strávil na našem gymnáziu a ve své profesi dosáhl velmi významného postu. Jedná se o Ing. Michala Štěrbu, který žije v Plzni a od roku 2014 vykonává funkci generálního ředitele firmy GZ Média v Loděnici u Berouna, která se zabývá výrobou vinylových gramofonových desek, je ve svém oboru největší a nejúspěšnější na světě, má u nás 2 tisíce zaměstnanců a pobočky v USA, v Kanadě a v Japonsku. V naší prezentaci jsme nejprve publikum seznámili s vývojem gramofonové desky, pustili jsme krátké hudební ukázky na připraveném historickém gramofonu, následovala prezentace firmy GZ Média a potom byl představen pan Ing. Štěrba – jeho životopis a profesní vývoj. Nakonec byl náš významný host pozván na pódium a mohl se představit všem přítomným osobně. Studenti zúčastnění v projektu se ho ptali např., jak začínal ve firmě GZ Média, jakou hudbu rád poslouchá, co obnáší být generálním ředitelem, jaké má ambice do budoucna, jaké země navštívil, čemu se věnuje ve volném čase apod. Poté byl dán prostor k dotazům publiku. Žáci zahrnuli našeho hosta řadou dotazů, bylo vidět, že je problematika výroby vinylových desek zaujala a že byl pro ně zajímavý i osobní příběh charismatického a sympatického Ing. Michala Štěrby. Velice si vážíme toho, že si náš host našel čas ve svém nabitém pracovním programu a přijel speciálně jen na naši akci.

Myslíme si, že se naše mnohahodinová práce na projektu vyplatila, že se cíle a představy naplnily, a můžeme být s prezentací dvou úspěšných osob, které studovaly na naší škole, spokojeni. Věříme, že pro mnohé studenty mohou být příkladem a motivací nejen do dalšího studia, ale i v profesním a osobním životě.

Dana Frnochová
vedoucí projektu

 

 

No Comments Yet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na netu

Projekty

Ocenění a certifikáty


Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archiv