Rychlé odkazy

Aktuality

GOOL pořádá fotosoutěž - klikni

11. - 16. 3.. Lyžařský kurz na Špičáku
14. 3. "Dětský recitátor" - recitační soutěž
19.3. Schůzka k přípravě nového školního roku v rámci projektu EUREGIO
20.3. Dějepisná olympiáda
20.3. Pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí v maturitních ročnících
21.3. "Jihočeský zvonek" - pěvecká soutěž
22.3. Srdíčkový den - veřejná sbírka
22.3. Příprava na přijímací zkoušky
23.3. "Náboj" - matematická soutěž
29. - 30.3. Velikonoční prázdniny

Novinky na netu

  • Školní časopis GOOL pořádá anketu na výběr nejlepší úvodní znělky pro prezentaci žákovských projektů.
  • Ve videopříspěvcích přibyly další super videa - Canto na Národní třídě a opravdu povedené maturitní video 8.G.
  • Můžete přistupovat k facebooku školy využitím tlačítka v pravém horním rohu. Zrovna tak i kanály RSS.

Adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků

Naše škola pořádá každý rok pro žáky prvních ročníků adaptační pobyty. V letošním školním roce se adaptační pobyty třídy 1. G i třídy 1. A konaly ve Středisku environmentální výchovy na Horské Kvildě. Třída 1. A byla se svým třídním učitelem Mgr. Luďkem Filipem na adaptačním pobytu ve dnech 18. – 19. září 2017, třída 1. G spolu s třídním učitelem Ing. Milanem Vančurou měla adaptační pobyt ve dnech 19. – 22. září 2017. První den byl organizován tradičně ve spolupráci s organizací Do Světa, o. s., Strakonice. Lektoři si pro žáky připravili spoustu her, sportovních soutěží a dalších aktivit, při kterých žáci vzájemně spolupracují a tak se lépe poznávají. Od úterý do pátku byl pro primu připraven bohatý program ze strany pracovníků Národního parku Šumava. Ve čtvrtek byl pro žáky připraven celodenní pěší výlet.

Cílem adaptačních pobytů je rychlejší adaptace žáků na nové prostředí střední školy, budování neformálních vztahů v třídním kolektivu, rozvinutí sociálních vazeb ve třídě – mezi žáky navzájem i mezi žáky a jejich novým třídním učitelem. Důraz se klade na týmovou spolupráci mezi žáky a pěstování pocitu sounáležitosti.

Po skončení adaptačních kurzů je zjišťována zpětná vazba dotazníkovou formou. Všichni žáci i jejich třídní učitelé v dotaznících uvedli, že tato akce byla pro ně přínosná a že splnila jejich očekávání. Toto hodnocení nás těší a je pro nás podnětem, abychom adaptační pobyty pořádali i v dalších letech.

Dana Frnochová
školní metodička prevence

No Comments Yet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Školní časopis

Fotosoutěž

Projekty

Ocenění a certifikáty


Mapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Odběr příspěvků

Archiv

Rubriky