Rychlé odkazy

Aktuality

GOOL pořádá fotosoutěž - klikni

15.12. Prezentace žákovských projektů v MěKS
Rozvrh na 15. 12. pro 4. A a 8. G - klikni

18.12. Vánoční turnaj ve futsalu

Novinky na netu

  • Ve videopříspěvcích přibyly dvě další super videa - naši cyklisté a opravdu povedené maturitní video 4.A.
  • Můžete přistupovat k facebooku školy využitím tlačítka v pravém horním rohu. Zrovna tak i kanály RSS.

Odběr příspěvků

Adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků

Naše škola pořádá každý rok pro žáky prvních ročníků adaptační pobyty. V letošním školním roce se adaptační pobyty třídy 1. G i třídy 1. A konaly ve Středisku environmentální výchovy na Horské Kvildě. Třída 1. A byla se svým třídním učitelem Mgr. Luďkem Filipem na adaptačním pobytu ve dnech 18. – 19. září 2017, třída 1. G spolu s třídním učitelem Ing. Milanem Vančurou měla adaptační pobyt ve dnech 19. – 22. září 2017. První den byl organizován tradičně ve spolupráci s organizací Do Světa, o. s., Strakonice. Lektoři si pro žáky připravili spoustu her, sportovních soutěží a dalších aktivit, při kterých žáci vzájemně spolupracují a tak se lépe poznávají. Od úterý do pátku byl pro primu připraven bohatý program ze strany pracovníků Národního parku Šumava. Ve čtvrtek byl pro žáky připraven celodenní pěší výlet.

Cílem adaptačních pobytů je rychlejší adaptace žáků na nové prostředí střední školy, budování neformálních vztahů v třídním kolektivu, rozvinutí sociálních vazeb ve třídě – mezi žáky navzájem i mezi žáky a jejich novým třídním učitelem. Důraz se klade na týmovou spolupráci mezi žáky a pěstování pocitu sounáležitosti.

Po skončení adaptačních kurzů je zjišťována zpětná vazba dotazníkovou formou. Všichni žáci i jejich třídní učitelé v dotaznících uvedli, že tato akce byla pro ně přínosná a že splnila jejich očekávání. Toto hodnocení nás těší a je pro nás podnětem, abychom adaptační pobyty pořádali i v dalších letech.

Dana Frnochová
školní metodička prevence

No Comments Yet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Super akce

Projekty

Ocenění a certifikátyMapa

Dopravní spojení:
GPS:
N49°3'12.489" E13°46'20.394" 49.05346907668607 13.772331748867941

Archiv

Rubriky