Aktuality


23. 2. a 23. 3. pořádáme přípravu k přijímacím zkouškám pro žáky 5. i 9. tříd (od 14:45)
20. 2. Soutěž v psaní na klávesnici: šk. kolo
21. 2. Zeměpisná olympiáda: okr. kolo
22. a 23. 2. Besedy v rámci prevence
22. 2. Sbírka na podporu chlapce z Indie
23. 2. Exkurze do Jihoseparu (1.G)
24. 2. Prezentace žákovských projektů v MěKS, v křesle pro hosta režisér Zdeněk Troška

Novinky na netu

Co nabízíme

Proč u nás

 • výuka je zajištěna aprobovanými vyučujícími s praxí v oboru (seznam a aprobace)
 • výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Otevřenou školou krok za krokem“ (učební plány)
 • informace o vzdělávání a docházce žáka do školy je on-line k dispozici na stránkách školy
 • věnujeme péči talentům
 • účastníme se pravidelně vědomostních i sportovních soutěží (úspěchy a ocenění)
 • počítačové vybavení je ve všech učebnách s 24 hodinovým připojením k internetu, výuka může probíhat s využitím multimediální techniky včetně interaktivních tabulí

Nabízíme

 • ubytování na Domově mládeže s plnou penzí (viz. ubytování na DM)
 • možnost přípravy studentů OA k mezinárodní jazykové zkoušce English for Business a German for Business
 • jazykový kurz zaměřený na přípravu k mezinárodním zkouškám ELSA, FCE
 • možnost vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici
 • spolupráci se školami v Dolním Bavorsku a možnost ročního studijního pobytu na bavorských gymnáziích
 • studijní poznávací cesty po České republice, do Velké Británie a německy mluvících zemí
 • vybavené laboratoře, kde probíhá praktická část výuky přírodovědných předmětů
 • spojení klasické a elektronické formy výuky – využití digitálních učebních materiálů pro přípravu žáků
 • práci na hrnčířském kruhu ve výtvarné výchově, vypálení výrobků v keramické peci
 • sborové zpívání v pěveckém sboru Canto (dozvědět se více)
 • dramatickou výchovu v divadelním souboru Spirálka
 • ve sportovní přípravě : zahraniční soustředění sportovců, účast na závodech ČP a MČR, členství v reprezentačních týmech ČR pro žáky s odpovídajícími výkony (úspěchy a ocenění)
 • cloudové úložiště 30 GB pro každého žáka, on line textový a tabulkový program, služební e-mail
Podmínky pro přijetí Příprava k přijímacím zkouškám Stažení formulářů přihlášek Harmonogram testů Výsledky přijímacích testů

Rychlé odkazy

Archiv

Rubriky