Aktuality


23. 2. a 23. 3. pořádáme přípravu k přijímacím zkouškám pro žáky 5. i 9. tříd (od 14:45)
20. 2. Soutěž v psaní na klávesnici: šk. kolo
21. 2. Zeměpisná olympiáda: okr. kolo
22. a 23. 2. Besedy v rámci prevence
22. 2. Sbírka na podporu chlapce z Indie
23. 2. Exkurze do Jihoseparu (1.G)
24. 2. Prezentace žákovských projektů v MěKS, v křesle pro hosta režisér Zdeněk Troška

Novinky na netu

Harmonogram testů

Zahájení Ukončení Činnost
8:45 9:00 administrace
9:00 10:00 test matematika
10:00 10:05 administrace
10:05 10:35 přestávka
10:35 10:45 administrace
10:45 11:30 test český jazyk
11:30 11:35 administrace
11:35 12:05 přestávka
12:05 12:15 administrace
12:15 13:15 test obecně studijní předpoklady
13:15 13:30 dotazník

Průběh zkoušky

Pozvánku s podrobnými instrukcemi a místem konání zveřejníme nejpozději týden před zkouškou.

Místo konání zkoušky

Nejpozději v čas začátku zkoušky se dostavte na místo konání. Adresa budovy, v níž zkoušky vykonáte, je uvedena v pozvánce, kterou zveřejníme v přestihu. Budova se otevírá nejpozději 20 minut před začátkem. Ve vstupní části najdete vyvěšené seznamy účastníků, z nichž zjistíte, ve které místnosti vykonáte zkoušku. Do budovy nesmí kromě účastníků a osob pověřených Scio nikdo další.

Učebny

V učebně má každý stanovené místo. To zjistíte podle rozpisu na dveřích a na tabuli uvnitř, případně podle označení místa v učebně vaším kódem. Váš kód i označení učebny najdete také na vaší pozvánce. Budete-li mít s sebou mobilní telefon, vypněte jej.  

Zahájení zkoušky

  1. Po kontrole, zda jsou všichni účastníci zkoušky na svých místech, rozdají administrátoři záznamové archy.
  2. Administrátoři zopakují, jak bude zkouška probíhat a zodpoví případné dotazy.
  3. Před zkouškou OSP obdržíte také krátký dotazník. Jde pouze o statistické šetření a data nebudou mít vliv na výsledek ani nebudou využita pro komerční účely.
  4. V dalším kroku nechají administrátoři účastníky zkontrolovat pečeť na obálce se zadáním. Po kontrole je obálka rozpečetěna a účastníkům rozdána zadání. Ta ponecháte ležet na lavici zavřené dokud administrátoři nedají pokyn: „Můžete začít pracovat”. Od tohoto okamžiku máte přesně vymezený čas a administrátoři nesmějí zodpovídat další dotazy.
  5. Pokud v průběhu opustíte učebnu, musíte odevzdat svůj záznamový arch a již se nesmíte vrátit. Výjimkou je naléhavá potřeba dojít si na toaletu. V takovém případě musíte odevzdat záznamový arch a telefon a za doprovodu administrátora můžete toaletu navštívit. Čas pro zkoušku se vám nenastavuje.

Ukončení zkoušky

  1. Před koncem vás administrátor upozorní, že zbývá 5 minut do konce zkoušky. Pokud budete se všemi úlohami hotovi dříve, můžete si svoji práci překontrolovat. Pokud nechcete nebo jste i s tím hotovi, vyčkejte do ukončení zkoušky. Opustit učebnu bude možno až po úplném skončení zkoušky.
  2. Na pokyn administrátora „Prosím, ukončete práci“ neprodleně odložte své psací náčiní a v klidu čekejte, až administrátoři vaše záznamové archy sesbírají. Ti je pak vloží do obálky, kterou zapečetí, a dva z účastníků zkoušky potvrdí pečeť svými podpisy. Stejně tak od vás vyberou zadání zkoušky.
  3. Zadání zkoušky si nelze ponechat (budou však zveřejněna krátce po zkouškách na našich internetových stránkách)

 

Po vybrání zadání testů a záznamových archů vyzve administrátor účastníky k vyplnění protokolu o průběhu zkoušky. Vyplnění protokolu není povinné, ale pokud budete mít připomínky k průběhu zkoušky, využijte této příležitosti! Po skončení zkoušek již nebude brán zřetel na jakékoliv připomínky k průběhu zkoušky.

Rychlé odkazy

Archiv

Rubriky