skype in the classroom 8

Moderní komunikační technologie jsou už nedílnou součástí každodenního života. Hlavně pro mladé lidi jsou způsobem, jak být neustále v kontaktu se svými kamarády, jak získat nejnovější informace nebo jak naopak sdělit druhým něco o sobě. Ani učitelé proto nemohou zůstat pozadu a využívají technologie, které jsou jejich žákům blízké, ve výuce.
V tomto školním roce se sekce anglického jazyka na naší škole přihlásila do programu Skype in the Classroom. Tato platforma sdružuje učitele z celého světa, kteří různými způsoby využívají moderní komunikační technologie ve svých hodinách. Díky Skype se mohou studenti účastnit besed se zajímavými lidmi, i když je dělí tisíce kilometrů, vydat se na vědeckou expedici nebo se spojit s jinou třídou kdekoli ve světě a zjistit něco o životě svých vrstevníků v jiné zemi.