???????????????????????????????

V pátek 15. 5. předal ředitel školy dočasně vládu nad školou novému králi, který spolu s královnou vedl veselý průvod od školy do MěKS.